Innehav - Betsson

Betsson AB – Q1 2014: Första kvartalets intäkter ökade med 7 procent

2014-04-25

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2014

Första kvartalets intäkter ökade med 7 procent

Första kvartalet

 Intäkterna uppgick till 686,0 (638,7) mkr.

 Organisk tillväxt justerat för valutakurseffekter uppgick till 10 procent, vilket förklaras av högsta underliggande aktivitet någonsin.

 Bruttoresultat från Kasino uppgick till 372,0 (325,4) mkr, vilket motsvarar en för valuta och förvärvseffekter justerad tillväxt på 12 procent.

 Rörelseresultatet uppgick till 171,2 (161,1) mkr. Resultatet före skatt uppgick till 166,6 (160,1) mkr.

 Resultatet uppgick till 157,7 (151,9) mkr, motsvarande 3,52 (3,54) kronor per aktie.

 Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 2 212,5 (2 113,9) mkr. Detta nyckeltal har påverkats med 111,6 mkr avseende ofördelaktiga valutarörelser.

 Class One Holding Ltd som driver varumärkena Oranje och Kroon Casino förvärvades under kvartalet och har sedan 4 mars bidragit till koncernens intäkter med 23,4 mkr och till bolagets rörelseresultat med 14,4 mkr.

 Rörelseresultatet belastas med 10,1 mkr i förvärvskostnader samt 1,0 mkr i tillkommande avskrivning i nyligen förvärvad kundbas.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR