Innehav - Betsson

Betsson Group: Delårsrapport januari – september 2015

2015-10-22

Tredje kvartalets intäkter ökade med 24 procent

TREDJE KVARTALET

* Intäkterna ökade med 24 procent till 972,9 (782,1) mkr, den hittills högsta intäkten i ett kvartal. Den organiska tillväxten var 15 procent. I jämförelsetalet för 2014 utgjorde Fotbolls-VM 1,5 procent av intäkterna.
* Rörelseresultatet uppgick till 260,2 (207,2) mkr, vilket utgör en ökning med 26 procent och en rörelsemarginal på 26,8 (26,5) procent. Resultatet före skatt uppgick till 262,9 (204,1) mkr.
* Resultatet uppgick till 247,0 (193,4) mkr, motsvarande 1,78 (1,40) kronor per aktie.
* Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 3 237,7 (2 737,3) mkr, motsvarande en ökning med 18 procent.
* Bruttoomsättningen i Sportboken uppgick till 5 506,1 (4 063,3), vilket motsvarar en tillväxt på 36 procent.
* Mobila intäkter uppgick till 326,1 (176,4) mkr, en ökning med 85 procent. Mobila intäkter utgjorde 34 (23) procent av de totala intäkterna i kvartalet.
* Varumärket MrSmith Casino migrerades under kvartalet till den gemensamma tekniska plattformen Techsson.
* Europe-Bet bidrog till kvartalets intäkter med 75,2 (-) mkr och till rörelseresultatet med 23,0 (-) mkr.

DELÅRSPERIODEN

* Intäkterna ökade med 21 procent till 2 680,9 (2 220,4) mkr.
* Rörelseresultatet uppgick till 712,1 (568,7) mkr.
* Resultatet före skatt uppgick till 711,6 (558,2) mkr.
* Resultatet uppgick till 672,7 (527,7) mkr, motsvarande 4,87 (3,87) kronor per aktie.

Hela rapporten här