Innehav - Betsson

Betsson Group: Delårsrapport 1 januari — 30 juni 2016

2016-07-21

Andra kvartalets intäkter ökade med 9 procent

Andra kvartalet

 • Intäkterna ökade med 9 procent till 935,4 (860,6) mkr. Intäkterna påverkades negativt med 32,8 mkr till följd av valutafluktuationer.
 • Intäkter i Kasino uppgick till 683,2 (617,8) mkr, vilket motsvarar en ökning med 11 procent. Under kvartalet utgjorde Kasino 73 (72) procent av bolagets intäkter.
 • Intäkter i Sportboken uppgick till 223,0 (206,4) mkr, vilket motsvarar en ökning med 8 procent. Låg sportboksmarginal resulterade i lägre intäkter än förväntat.
 • Mobila intäkter uppgick till 383,1 (286,1) mkr, vilket motsvarar en ökning med 34 procent. Mobila intäkter utgör nu 41 procent av koncernens intäkter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 158,3 (213,8) mkr och rörelsemarginalen var 17 (25) procent. Rörelseresultatet har påverkats av ofördelaktiga valutafluktuationer uppgående till 23,5 mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 156,4 (212,3) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 146,4 (201,6) mkr, motsvarande 1,06 (1,46) kronor per aktie.
 • Under kvartalet uppgick antalet aktiva spelare till 563 247, vilket motsvarar en tillväxt på 58 procent.
 • Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 3 472,8 (3 116,6) mkr, motsvarande en ökning med 11 procent.
 • Europe-Bet, vilket förvärvades  2015, bidrog till kvartalets intäkter med 94,1 (-) mkr och till rörelseresultatet med 22,9 (-) mkr.

Delårsperioden, januari-juni

 • Intäkterna ökade med 13 procent till 1 935,5 (1 708,0) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 408,4 (451,8) mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 405,3 (448,7) mkr.
 • Resultatet uppgick till 380,3 (425,7) mkr, motsvarande 2,75 (3,08) kronor per aktie.

Kommentar från Ulrik Bengtsson, VD Betsson AB

”Resultatet i det andra kvartalet levde inte upp till våra förväntningar. Flera faktorer gjorde kvartalet utmanande, främst ofördelaktiga valutakurser, lägre än genomsnittliga sportboksmarginaler och lägre sportboksintäkter från vissa marknader, delvis på grund av regulatoriska förändringar. Betssons dotterbolag är verksamma i en dynamisk miljö vilket ställer höga krav. De har vidtagit flera åtgärder under de senaste månaderna i syfte att öka tillväxten och därmed lönsamheten. Sportbokens erbjudande och funktionalitet har förbättrats väsentligt, nya spännande produkter har lanserats och vårt kasino har uppgraderats. Dessa åtgärder kommer att ge effekt under kommande kvartal och vi har redan i slutet av det andra kvartalet sett en stark ökning av antalet aktiva kunder. Det tredje kvartalet har inletts med dagliga intäkter väsentligt högre än genomsnittet under det andra kvartalet.”

Hela delårsrapporten