Innehav - Betsson

Betsson Group: Delårsrapport januari – juni 2014

2014-07-18

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2014

Andra kvartalet
• Intäkterna ökade med 30 procent till 752,3 (579,2) mkr, och den organiska tillväxten uppgick till 15 procent.
• Bruttoresultat från Kasino ökade med 37 procent till 433,6 (316,0) mkr, och den organiska tillväxten uppgick till 13 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 190,4 (137,8) mkr. Resultatet före skatt uppgick till 187,5 (137,5) mkr.
• Resultatet uppgick till 176,6 (128,3) mkr, motsvarande 3,84 (2,95) kronor per aktie.
• Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 2 613,4 (2 017,8) mkr.
• Varumärkena Oranje och Kroon Casino bidrog till koncernens intäkter med 87,8 mkr och till resultatet med 55,3 mkr.
• Fotbolls-VM utgjorde 4 procent av koncernens intäkter under andra kvartalet och bidrog positivt till koncernens resultat.

Delårsperioden
• Intäkterna ökade med 18 procent till 1 438,3 (1 217,9) mkr.
• Rörelseresultatet uppgick till 361,5 (298,9) mkr.
• Resultatet före skatt uppgick till 354,1 (297,5) mkr.
• Resultatet uppgick till 334,3 (280,2) mkr, motsvarande 7,41 (6,49) kronor per aktie.

De strategiska initiativen och fotbolls-VM gav stark organisk tillväxt

Betssons organiska tillväxt på 15 procent under andra kvartalet är ett kvitto på att bolagets strategiska initiativ fortsätter att ge resultat och att bolaget levererar kundupplevelse i världsklass. Fotbolls-VM hade en positiv effekt och attraherade många nya och gamla kunder, vilket är fördelaktigt även på längre sikt. Dessutom ökade bruttoomsättningen i samtliga spellösningar inom sportspel med 20 procent. De nyligen förvärvade holländska varumärkena bidrog också starkt med en tillväxt på 13 procent. Koncernens fokus på lönsam tillväxt ger sammantaget de högsta marginalerna i branschen över tid, säger Magnus Silfverberg, Betssons VD och koncernchef.