Innehav - Betsson

Betsson Group: Delårsrapport Januari – Juni 2015

2015-07-17

Andra kvartalet

 • Intäkterna ökade organiskt med 14 procent till 860,6 (752,3) mkr, den hittills högsta intäkten i ett kvartal. I jämförelsetalet för 2014 utgjorde Fotbolls-VM 4 procent av intäkterna.
 • Rörelseresultatet uppgick till 213,8 (190,4) mkr, vilket utgör en ökning med 12 procent och en rörelsemarginal på 24,8 (25,3) procent. Resultatet före skatt uppgick till 212,3 (187,5) mkr.
 • Rörelseresultatet har belastats med 4,8 mkr avseende förvärvsrelaterade kostnader.
 • Resultatet uppgick till 201,6 (176,6) mkr, motsvarande 1,46 (1,28) kronor per aktie.
 • Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 3 116,6 (2 613,4) mkr, motsvarande en ökning med 19 procent.
 • Bruttoomsättningen i Sportbok uppgick till 5 385,7 (4 140,4), vilket motsvarar en tillväxt på 30 procent.
 • Mobila intäkter uppgick till 286,0 (129,5) mkr, en ökning med 121 procent. Mobila intäkter utgjorde 33 (17) procent av de totala intäkterna i kvartalet.
 • Varumärket Triobet migrerades under kvartalet till den gemensamma tekniska plattformen Techsson.
 • Under kvartalet lanserades en sportbok på varumärket KroonCasino.
 • Den 29:e juni tecknade Betsson ett avtal om att förvärva den georgiska speloperatören Europe-Bet.
 • Under kvartalet meddelande VD, Magnus Silfverberg, att han efter 6  år hos Betsson valt att lämna sin anställning i bolaget för en ny roll i en annan bransch.

Delårsperioden

 • Intäkterna ökade med 19 procent till 1 708,0 (1 438,3) mkr.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 451,8 (361,5) mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 448,7 (354,1) mkr.
 • Resultatet uppgick till 425,7 (334,3) mkr, motsvarande 3,08 (2,47) kronor per aktie.

Uthållig lönsam tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv

– Det känns fantastiskt bra att efter 4 år som VD på Betsson få avsluta med det bästa kvartalet hittills. Betsson levererar, trots höga jämförelsetal, stark organisk tillväxt i intäkter, deponeringar, bruttoomsättning i Sportboken och resultat. Genom en tillväxt som överstiger marknadstillväxten och ytterligare förvärv så uppnår bolaget en ledande position i allt fler länder. Detta minskar bolagets operativa risk samt möjliggör en uthållig tillväxt. Dessutom uppvisar Betsson, tack vare kostnadsmedvetenhet och strategin med en gemensam teknisk plattform, branschens högsta lönsamhet, säger Magnus Silfverberg, Betssons VD och koncernchef.

Hela rapporten