Innehav - Betsson

Betsson Group: Delårsrapport januari – mars 2015

2015-04-24

Första kvartalets intäkter ökade med 24 procent

Första kvartalet

  • Intäkterna ökade med 24 procent till 847,4 (686,0) mkr, den hittills högsta intäkten i ett kvartal. Den organiska tillväxten uppgick till 14 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 238,0 (171,2) mkr, vilket utgör en ökning med 39 procent och en rörelsemarginal på 28,1 (25,0) procent. Resultatet före skatt uppgick till 236,4 (166,6) mkr.
  • Resultatet uppgick till 224,1 (157,7) mkr, motsvarande 4,87 (3,52) kronor per aktie.
  • Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 3 173,6 (2 212,5) mkr, motsvarande en ökning med 43 procent.
  • Bruttoomsättningen i Sportboken uppgick till 6 054,4 (3 780,8), vilket motsvarar en tillväxt på 60 procent.
  • Mobila intäkter uppgick till 233,3 (101,2) mkr, en ökning med 131 procent. Mobila intäkter utgjorde nu 28 procent av de totala intäkterna.
  • Under kvartalet migrerades varumärket Kroon till den gemensamma tekniska plattformen Techsson.
  • Den sista mars erhöll Betsson en lokal spellicens i Storbritannien.

Betsson levererar uthållig lönsam tillväxt

– Betsson levererar en organisk tillväxt på 14 procent och den högsta operativa rörelsemarginalen på tolv kvartal. Det är ännu ett bevis för att Betssons multibrand-strategi med att migrera ett flertal varumärken till en och samma tekniska plattform ger en långsiktig och stabil tillväxt kombinerat med hög lönsamhet. Samtidigt levererar bolaget god tillväxt i deponeringar, bruttoomsättning i Sportboken och aktiva kunder. Detta är en viktig indikation för fortsatt tillväxt, säger Magnus Silfverberg, Betssons VD och koncernchef.

Hela delårsrapport här