Innehav - Betsson

Betsson Group: Delårsrapport januari – mars 2016

2016-04-20

Första kvartalets intäkter ökade med 18 procent

Första kvartalet
* Intäkterna ökade med 18 procent till 1 000,1 (847,4) mkr. Intäkterna har påverkats negativt med 44,7 mkr till följd av valutafluktuationer.
* Intäkterna för Europe-Bets onlineverksamhet ökade med 37 procent i konstant valuta.
* Intäkterna för koncernens konsumentvarumärken ökade organiskt i kvartalet med starka 21 procent i konstant valuta.
* Intäkter från Sportboken ökade organiskt med 27 procent i konstant valuta, och 58 procent av omsättningen i Sportboken kom från mobila produkter.
* Rörelseresultatet uppgick till 250,1 (238,0) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 25,0 (28,1) procent. Rörelseresultatet har påverkats av ofördelaktiga valutafluktuationer uppgående till 34,7 mkr.
* Resultatet före skatt uppgick till 248,9 (236,4) mkr.
* Resultatet uppgick till 234,0 (224,1) mkr, motsvarande 1,69 (1,62) kronor per aktie.
* Under kvartalet uppgick antalet aktiva spelare till 538 077, vilket motsvarar en tillväxt på 45 procent.
* Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 3 516,6 (3 173,6) mkr, motsvarande en ökning med 11 procent.
* Bruttoomsättningen i Sportboken uppgick till 6 717,7 (6 054,4) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 11 procent.
* Varumärkena CasinoEuro, Eurocasino, Sverigeautomaten och Norgeautomaten migrerades under kvartalet till den gemensamma tekniska plattformen Techsson. Detta innebär att alla varumärken utom det senaste förvärvade, Europ-Bet, nu genererar intäkter från en gemensam teknisk plattform.
* Europe-Bet bidrog till kvartalets intäkter med 93,9 (-) mkr och till rörelseresultatet med 35,3 (-) mkr.
* Betsson har erhållit en licens i Irland och ser goda möjligheter för stark tillväxt i landet.

Fortsatt lönsam tillväxt och stark underliggande aktivitet

”Den organiska tillväxten var fortsatt stark i konstant valuta. Kvartalet var det åttonde kvartalet i rad med en tillväxt som översteg marknadstillväxten i våra kärnmarknader. Betssons konsumentvarumärken har gått särskilt bra med en organisk tillväxt i konstant valuta på 21 procent och sportboken växte, trots relativt låg marginal, organiskt med 27 procent i konstant valuta. Den underliggande aktiviteten var fortsatt stark, med en tillväxt på 45 procent i aktiva kunder som under kvartalet var 538 077. Nu är dessutom samtliga Betssons varumärken, utom Europe-Bet migrerade till den gemensamma tekniska plattformen, vilket ytterligare stärker möjligheterna för god tillväxt framöver,” säger Ulrik Bengtsson, Betssons VD och koncernchef.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM — SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN — ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).

Läs hela rapporten