Innehav - Betsson

Betsson Group: Delårsrapport januari – september 2014

2014-10-24

Tredje kvartalets intäkter ökade med 30 procent

Tredje kvartalet

 • Intäkterna ökade med 30 procent till 782,1 (603,4) mkr, vilket är de högsta intäkterna någonsin i ett kvartal. Den organiska tillväxten uppgick till 16 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 207,2 (152,2) mkr, vilket är en ökning med 36 procent. Resultatet före skatt uppgick till 204,1 (149,7) mkr.
 • Resultatet uppgick till 193,4 (140,9) mkr, motsvarande 4,20 (3,25) kronor per aktie.
 • Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar har aldrig varit högre och uppgick till 2 737,3 (2 027,1) mkr, motsvarande en ökning med 35 procent.
 • Resultaträkningen belastas med engångskostnader på 9,0 mkr i personalkostnader och 3,8 mkr i övriga externa kostnader avseende omstrukturering.
 • Varumärkena Oranje och Kroon Casino bidrog till koncernens intäkter med 83,9 mkr och till resultatet med 47,9 mkr.
 • Fotbolls-VM utgjorde 1,5 procent av koncernens intäkter under tredje kvartalet.

Delårsperioden

 • Intäkterna ökade med 22 procent till 2 220,4 (1 821,3) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 568,7 (451,1) mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 558,2 (447,2) mkr.
 • Resultatet uppgick till 527,6 (421,1) mkr, motsvarande 11,62 (9,74) kronor per aktie.

Nyckeltal (mkr)

Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår
2014 2013 2014 2013 2013
 Totalt
 Intäkter 782,1 603,4 2 220,4 1 821,3 2 476,7
 Bruttoresultat 656,7 502,5 1 865,1 1 525,3 2 073,9
 varav Odds 207,2 140,7 549,6 431,3 577,6
 Rörelseresultat 207,2 152,2 568,7 451,1 601,1
 Kassa 493,6 417,8 493,6 417,8 562,5
 Aktiva kunder (tusental) 363,5 423,6 363,5 423,6 401,4
 Registrerade kunder (tusental) 7 533,2 6 623,2 7 533,2 6 623,2 6 732,7
 Deponerat belopp  2 062,3 1 493,8 5 572,4 4 450,9 6 064,5
 Deponerat belopp, samtliga spellösningar 2 737,3 2 027,1 7 563,3 6 158,8 8 421,1
 B2C Odds   1)
 Bruttoomsättning Odds 1 409,9 1 234,1 4 215,2 3 594,7 5 024,0
 Bruttomarginal, Odds 7,4% 6,6% 6,4% 6,2% 5,7%
 Bruttoresultat Odds 103,7 81,8 267,8 223,5 288,0
 B2B Odds 1)
 Bruttoomsättning Odds  2 653,4 2 164,4 7 769,3 7 125,0 9 791,3
 Bruttomarginal, Odds 3,9% 2,7% 3,6% 2,9% 3,0%
 Bruttoresultat Odds från tredje part 103,5 58,9 281,8 207,8 289,4
 1. Detta avser marginalen efter allokerade kostnader. Marginalen efter fria vad i samtliga spellösningar uppgick till 8,5 (6,9) procent.

Fortsatt lönsam tillväxt har gjort Betsson till börsens största internetbolag

– Mätt i börsvärde är Betsson idag det största rena internetbaserade bolaget på Nasdaq Stockholm. Tack vare Betssons strategier med multibrand och en gemensam teknisk plattform, kan bolaget uppvisa en organisk intäktstillväxt på 16 procent, samt en organisk tillväxt av EBIT justerat för engångskostnader med 11 procent i tredje kvartalet. Vidare fortsätter bolaget att leverera stark tillväxt inom mobilspel, och andelen intäkter från mobila lösningar är nu uppe i 23 procent. Med en EBIT marginal på 26,5 procent befäster Betsson sin position som marknadens mest lönsamma spelbolag, säger Magnus Silfverberg, Betssons VD och koncernchef.

Hela rapporten här