Innehav - Netent

NetEnt: Delårsrapport januari – september 2015

2015-10-22

TREDJE KVARTALET 2015

* Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 28,8% till 279,8 (217,2) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 105,3 (73,4) MSEK, en ökning med 43,5%
* Rörelsemarginalen var 37,6 (33,8)%
* Resultat efter skatt uppgick till 97,6 (67,5) MSEK, en ökning med 44,5%
* Vinst per aktie uppgick till 2,44 (1,69) SEK före och efter utspädning
* Nio licensavtal med nya kunder tecknades, sex nya kunders kasinon driftsattes

NIOMÅNADERSPERIODEN 2015

* Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 32,5% till 809,3 (610,6) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 279,8 (181,3) MSEK, en ökning med 54,3%
* Rörelsemarginalen var 34,6 (29,7)%
* Resultat efter skatt uppgick till 258,3 (166,1) MSEK, en ökning med 55,5%
* Vinst per aktie uppgick till 6,45 (4,16) SEK före och efter utspädning
* 29 licensavtal med nya kunder tecknades, 21 nya kunders kasinon driftsattes

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

* Kundavtal tecknades med speloperatören Gala Coral i Storbritannien
* Kundavtal tecknades med Golden Nugget i New Jersey
* Särskilt tillstånd för att driftsätta onlinekasinospel hos Borgata och bwin.party i New Jersey erhölls från den ansvariga myndigheten DGE
* Driftsättning av spel skedde hos Borgata i New Jersey

CITAT FRÅN VD, PER ERIKSSON

– ”Tredje kvartalet präglades av nya rekordnivåer för både intäkter och resultat. Det var särskilt glädjande att vi nådde en historisk milstolpe i september när våra spel för första gången blev tillgängliga på den reglerade marknaden i delstaten New Jersey i USA. Under kvartalet uppgick våra totala intäkter till 279,8 MSEK, en ökning med 28,8 procent jämfört med förra årets tredje kvartal. Även rörelsemarginalen förbättrades kraftigt jämfört med förra året och var 37,6 procent. Samtidigt som kundtillströmningen fortsätter i god takt arbetar vi med att driftsätta vår pipeline av redan tecknade kunder – denna uppgick i slutet av september till hela 26 operatörer och kommer att bidra till vår fortsatta tillväxt framöver”.

Läs hela rapporten