Net Entertainment: Bokslutskommuniké 2014 & Kvartalsrapport oktober – december 2014

2015-02-12

Citat från VD, Per Eriksson:

– ”2014 var ännu ett fantastiskt år för NetEnt med nya rekordnivåer för intäkter, rörelseresultat, kassaflöde samt föreslagen överföring till aktieägarna. Försäljningstillväxten för helåret, även rensat för valutakursförändringar, är företagets högsta, medan rörelsemarginalen varit fortsatt stark. Nya kunder i kombination med valutautvecklingen bidrog positivt, men det som huvudsakligen drev intäkts- och resultatökningen var en stark underliggande tillväxt hos våra kunder. Jag är övertygad om att NetEnts fokus på utveckling av underhållande och spännande spel i världsklass gör oss väl positionerade att fortsätta växa på befintliga och nya marknader.”

Fjärde kvartalet 2014:

-Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 33,8% till 241,1 (180,1) MSEK.
-Rörelseresultatet uppgick till 80,3 (55,6) MSEK, en ökning med 44,5%.
-Rörelsemarginalen var 33,3% (30,9%).
-Resultat efter skatt uppgick till 77,1 (53,5) MSEK.
-Vinst per aktie uppgick till 1,93 (1,42) SEK före respektive 1,93 (1,41) SEK efter utspädning.

Helåret 2014:

-Intäkterna för helåret ökade med 35,0% till 851,7 (630,7) MSEK.
-Rörelseresultatet uppgick till 261,7 (179,7) MSEK, en ökning med 45,6%.
-Rörelsemarginalen var 30,7% (28,5%).
-Resultat efter skatt uppgick till 243,2 (167,1) MSEK.
-Vinst per aktie uppgick till 6,10 (4,23) SEK före respektive 6,09 (4,21) SEK efter utspädning.
-31 licensavtal med nya kunder tecknades, 28 nya kunders kasinon driftsattes.
-Föreslagen överföring till aktieägare är 5,00 (3,00) SEK per aktie.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

-Tio licensavtal med nya kunder tecknades, sex nya kunders kasinon driftsattes.
-För första gången någonsin utvecklade NetEnt ett spel helt i HTML5 för både desktop och mobila enheter, ett slotspel baserat på Universal Pictures klassiska film The Invisible Man. Tidigare har alla spel för desktop utvecklats i Flash. Detta innebär en förändring av spelutvecklingen som väntas ge skalfördelar framöver.
-Inom ramen för samarbetsavtalet med plattformsleverantören GameAccount Network driftsattes Eurobet på den italienska marknaden.

Kommentarer från Per Eriksson, VD och Koncernchef:

2014 var ännu ett fantastiskt år för NetEnt med nya rekordnivåer för intäkter, rörelseresultat, kassaflöde samt föreslagen överföring till aktieägarna. Det fjärde kvartalet utvecklades väl och intäkterna ökade med 33,8 procent jämfört med föregående år, medan rörelsemarginalen uppgick till 33,3 procent. Försäljningstillväxten för helåret, även rensat för valuta-kursförändringar, är företagets högsta, samtidigt som rörelsemarginalen varit fortsatt stark. Nya kunder i kombination med positiv valutautveckling bidrog positivt men den primära orsaken till intäkts- och resultatökningen var god underliggande tillväxt hos NetEnts kunder.

Rörelsemarginalen utvecklades positivt främst som en följd av intäktsökningen men även tack vare  tidigare genomförda satsningar och ett kontinuerligt fokus på effektivitet i verksamheten. Även antalet speltransaktioner nådde nya rekordnivåer. Under det fjärde kvartalet hanterade NetEnts plattform i genomsnitt över två miljarder transaktioner i månaden och för helåret 2014 ökade antalet speltransaktioner med 32 procent till 21,4 miljarder.

NetEnt utvecklar underhållande och spännande spel i världsklass och under 2014 utvecklade vi hela 23 nya spel för desktop samt 13 spel för mobila enheter. Vi belönades med en rad fina utmärkelser under året vid International Gaming Awards, eGaming Review Awards och Global Gaming Awards, utmärkelser för både kvalitet och innovation. För första gången någonsin utvecklade vi ett spel helt i HTML5 för både desktop och mobil, ett slotspel baserat på Universal Pictures klassiska film, The Invisible Man. Tidigare har alla spel för desktop utvecklats i Flash. Detta innebär en förändring av spelutvecklingsarbetet som väntas ge skalfördelar framöver. Mobilspel växer fortsatt starkt och vi har under året ökat investeringarna i denna kanal för att ytterligare stärka NetEnts ledande position. I det fjärde kvartalet stod mobila spel för 17,3 procent av det totala spelöverskottet hos våra spel,
jämfört med 9 procent i motsvarande kvartal 2013.

På försäljningssidan upplever vi en god efterfrågan på våra produkter och under året har vi fortsatt att expandera vår kundbas; vi tecknade hela 31 nya kundavtal och driftsatte 28 kunder. I Storbritannien, som är Europas största spelmarknad, slöt vi under året nya kundavtal med speloperatörer som Betfair, bwin.party och William Hill (Retail). Vi har börjat se en viss effekt på intäkterna och på sikt ser vi stor potential på denna marknad. I Italien har NetEnt utvecklat ett tätt samarbete med de ansvariga myndigheterna där båda parter aktivt arbetar med att få olicensierade operatörer, med fokus på italienska spelare, att förvärva en lokal licens. Flera operatörer har påbörjat denna övergång och som tidigare meddelats avvecklar NetEnt från 2015 leveranser av bolagets produkter till operatörer som ej påbörjat en licensieringsprocess i landet. Det är en stegvis process som tagit något längre tid än beräknat. I takt med att avtal med olicensierade operatörer avslutas kan våra intäkter kortsiktigt påverkas negativt.
Under året tecknade NetEnt ett samarbetsavtal med plattformsleverantören GameAccount Network  vilket möjliggjorde driftsättning av stora speloperatörer som SNAI, Sisal och Eurobet på den reglerade italienska marknaden. Vi ser positivt på den reglerade italienska spelmarknaden.

Live Casino är en intressant produkt som NetEnt lanserade 2013. Under 2014 tecknade NetEnt 24 nya avtal avseende Live Casino och 28 kunder driftsattes. Marknaden för Live Casino globalt förväntas växa med i snitt 19 procent per år fram till 2018 (källa: H2 Gambling Capital, januari 2015) och på sikt ser vi att produkten kommer att ge god tillväxt och lönsamhet för oss.

Beträffande nya marknader pågår arbete för etablering i Nordamerika och Spanien under 2015 men även andra nya länder kan bli aktuella om och när möjligheter ges. Vi har ett spännande år framför oss med många projekt och utmaningar. Den starka trenden för tillväxt inom onlinespel, vår strategi för etablering på nya marknader och vårt fokus på hög operationell effektivitet stärker mig i min övertygelse om att vi även nästa år kan se fram emot fortsatt tillväxt med god lönsamhet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Eriksson, VD Net Entertainment; Tel
per.eriksson@netent.com

Om NetEnt
NetEnt, Net Entertainment NE AB (publ), är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 600 anställda i Stockholm, Göteborg, Kiev, Gibraltar och på Malta.

Hela årsredovisningen