Net Ent-news

Net Entertainment: Delårsrapport Januari – Juni 2014

2014-07-11

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

ANDRA KVARTALET 2014

 Intäkterna för andra kvartalet ökade med 37,8 % till 205,0 (148,7) MSEK
 Rörelseresultatet uppgick till 56,7 (38,7) MSEK, en ökning med 46,6 %
 Rörelsemarginalen var 27,7 (26,0) %
 Resultat efter skatt uppgick till 52,5 (39,6) MSEK
 Vinst per aktie uppgick till 1,33 (1,00) SEK före respektive 1,32 (1,00) SEK efter utspädning
 Tio licensavtal med nya kunder tecknades, 13 nya kunders kasinon driftsattes

FÖRSTA HALVÅRET 2014
 Intäkterna för första halvåret ökade med 32,2 % till 393,4 (297,5) MSEK
 Rörelseresultatet uppgick till 107,9 (79,7) MSEK, en ökning med 35,5 %
 Rörelsemarginalen var 27,4 (26,8)%
 Resultat efter skatt uppgick till 98,6 (73,4) MSEK
 Vinst per aktie uppgick till 2,49 (1,86) SEK före och respektive 2,48 (1,85) SEK efter utspädning
 14 licensavtal med nya kunder tecknades, 15 nya kunders kasinon driftsattes

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
 Ett avtal tecknades med Rational Group för leverans till Full Tilt Poker och ett avtal tecknades med William Hill avseende landbaserade spelmaskiner
 Bet365 och Sky Betting and Gaming driftsattes
 Sex avtal tecknades med kunder för leverans av mobilspel och tio kunder driftsatte mobilspel under kvartalet
 Fem avtal tecknades för leverans av Live Casino och nio kunder driftsatte Live Casino under kvartalet

CITAT FRÅN VD, PER ERIKSSON
– Andra kvartalet utvecklades väl och intäkterna ökade med hela 38 procent jämfört med förra året. Primärt på grund av stark utveckling hos NetEnts kunder men också på grund av fler setup-avgifter än vanligt i kombination med en positiv valutautveckling. Detta är ännu ett nytt intäktsrekord vilket är mycket glädjande.