Innehav - Netent

Net Entertainment: Delårsrapport Januari – September 2014

2014-10-23

Citat från VD, Per Eriksson

NetEnt levererade ännu ett rekordkvartal. Vi tecknade avtal med sju nya kunder och vi såg en stark underliggande tillväxt hos befintliga kunder. Speltransaktionerna ökade med hela 37 procent jämfört med förra året, vilket tydligt visar att NetEnts spel och produkter är marknads-ledande. Nya kunder och valutaeffekter bidrog också positivt till intäktsökningen. Det är glädjande att våra investeringar inom mobilspel bär frukt och växer fortsatt starkt. Mobilspelen representerade,16,5 procent av kvartalets intäkter. Vi fortsätter vår satsning på nya marknader, där förberedelserna inför etableringen i Nordamerika är i full gång och jag förväntar mig att vi är live i Spanien under första halvåret nästa år.

Tredje kvartalet 2014

— Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 41,8 % till 217,2 (153,1) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 73,4 (44,5) MSEK, en ökning med 64,9 %
— Rörelsemarginalen var 33,8 (29,1) %
— Resultat efter skatt uppgick till 67,5 (40,2) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 1,69 (1,02) SEK före respektive 1,69 (1,01) SEK efter utspädning
— Sju licensavtal med nya kunder tecknades, sju nya kunders kasinon driftsattes

Niomånadersperioden 2014

— Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 35,5 % till 610,6 (450,6) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 181,3 (124,2) MSEK, en ökning med 46,1 %
— Rörelsemarginalen var 29,7 (27,6)%
— Resultat efter skatt uppgick till 166,1 (113,6) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 4,16 (2,87) SEK före respektive 4,16 (2,86) SEK efter utspädning
— 21 licensavtal med nya kunder tecknades, 22 nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

— Två Tier-1 avtal tecknades. Ett avtal med speloperatören bwin.party och ett med speloperatören Betfair. Betfair driftsattes även under kvartalet — NetEnt meddelade under tredje kvartalet att Björn Krantz, nuvarande VD för Net Entertainment Malta Ltd, blir ansvarig för expansion i Nordamerika och ersätts av Enrico Bradamante, nuvarande chef för Account Management och ställföreträdande chef för Net Entertainment Malta. Enrico kommer från januari 2015 att ingå i NetEnts ledningsgrupp

Kommentarer från Per Eriksson, VD och Koncernchef

Tredje kvartalet visade stark finansiell utveckling och intäkterna ökade med 41,8 procent jämfört med förra året. Rörelsemarginalen var 33,8 procent. Nya kunder i kombination med positiv valutautveckling bidrog positivt men den primära orsaken till intäktsökningen var god underliggande tillväxt hos NetEnts kunder. Rörelsemarginalen utvecklades positivt som ett resultat av intäktsökningen men också på grund av semesterperioden som gör att resurskostnaderna minskar.

NetEnt driver flera nya större initiativ som har börjat ta fart under tredje kvartalet. Förberedelserna för etableringen i Nordamerika är i full gång med New Jersey som den första staten i USA där NetEnt kommer att ansöka om licens. Vi förbereder även licensansökan i Spanien. Jag förväntar mig att bolaget är live i Spanien under första halvåret 2015. Vi har även lagt stort fokus under 2014 på att uppgradera NetEnts plattform, ett arbete som förväntas fortsätta även under 2015. Syftet med plattformsarbetet är dels att fortsätta säkerställa vår erkänt höga driftsäkerhet med en växande kundbas men framförallt för att bolaget snabbare och mer effektivt ska kunna distribuera ny funktionalitet och nya spel till operatörerna.

Speltransaktionerna ökade med hela 37 procent jämfört med förra året vilket ytterligare visar på den starka underliggande tillväxten och att NetEnts spel och produkter är marknadsledande. Mobilspelen växer fortsatt starkt och utgjorde 16,5 procent av intäkterna i tredje kvartalet och för Live Casino har vi nu driftsatt totalt 34 kunder. NetEnt har sedan tidigare tecknat avtal med de största operatörerna i Storbritannien som är den största marknaden för onlinekasino i Europa. NetEnt har fortfarande låg marknadsandel i Storbritannien och vi har höga förväntningar på vad denna marknad kommer att kunna bidra med i fråga om tillväxt för NetEnt.

NetEnt vann priset Digital Gaming Innovator of The Year i september vilket var mycket glädjande och ett bevis på att NetEnt leder och driver utvecklingen på onlinekasinomarknaden. Vi ser en stor efterfrågan på NetEnts produkter vilket återspeglas i de sju nya kundavtalen vi tecknade under kvartalet och jag ser en ljus framtid för NetEnt.

Helar rapporten här

För ytterligare information vänligen kontakta;
Per Eriksson, VD Net Entertainment; per.eriksson@netent.com