(Svenska) Sebastian K:s världsrekord korrigerat till 1.07,7a

More News​