Rasta Group: Delårsrapport Januari – Juni 2014

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 20 958
(21 927) tkr.
• Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 9 867 (10 872) tkr.
• Periodens totalresultat är för koncernen -5 889 (2 387) tkr.
• Koncernen visar en omsättningsökning med 6 % för perioden jämfört med 2013.
• Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 264 391
(250 629) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 245 101
(230 738) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 3 502 (8 469) tkr.
• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden
1 259 (12 846) tkr.

Ovanstående siffror är hänsyn tagen till att hotellrörelsen är avvecklad.

Händelser under perioden
Inom affärsområdet Serviceanläggningar har under januari förvärvats Motell Ålleberg AB. Anläggningen ligger vid infarten till Falköping med utsikt mot Ålleberg i Falköpings kommun. Tillträde skedde i mitten av mars. Inom affärsområdet har även Värmlands Rasta AB förvärvats. Anläggningen ligger ca 2 mil öster om Karlstad och tillträddes i början av maj.

Inom affärsområdet hotell har båda hotellen, Grand Hotel Opera och Grand Hotel Garden, avyttrats. Tillträdet skedde 2 juni. Hotellfastigheten Grand Hotel Opera ingick inte i denna försäljning, utan tänkte behållas för att hyras ut. Under andra kvartalet har dock beslut fattats om att sälja fastigheten och försäljningsprocessen inletts varför hotellfastigheten redovisas som tillgång som innehas till försäljning per 2014-06-30.

Händelser efter rapportperiodens slut

Försäljning har skett per 11 juli av koncernföretaget som äger Grand Hotel Opera fastigheten.

VD:s kommentar
Första halvåret har börjat enligt ledningens planer totalt sett för koncernen. Resultatet är i samma nivå som för motsvarande period 2013 och bolaget visar en omsättningsökning på 6 % jämfört med 2013. Just nu befinner vi oss i tredje kvartalet som är koncernens bästa och juli har börjat enligt förväntningarna.

Bolaget har avvecklat affärsområdet Hotell, förvärvat två nya anläggningar inom serviceanläggningar samt sålt Grand Hotel Opera fastigheten i början på juli. Detta innebär att vi känner oss starkare och har stor tillförsikt inför framtiden. Försäljningen av fastigheten innebär att vi har möjlighet att göra fler förvärv i framtiden.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet har haft en bra start på året och som helhet är vi nöjda med kvartalet. Under första halvåret har Rasta Falköping och Rasta Värmland förvärvats. Se vidare i avsnittet om förvärv. Detta kommer gynna affärsområdet och vi kan redan nu konstatera att båda anläggningar haft en positiv utveckling från det att Rasta tog över. Det ser lovande ut och det visar återigen att vi gör rätt förvärv inom affärsområdet.

För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 1 %. Ledningen följer dock utvecklingen inom affärsområdet kontinuerligt gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområdet är nu inne i kvartal tre, vilket är affärsområdets starkaste. Trots riktigt bra sommarväder har kunderna besökt oss flitigt och det lovar gott inför resten av kvartal tre.

Affärsområde: Arenarestauranger
Affärsområdet har tidigare år haft problem med lönsamheten. Efter åtstramningar kan vi nu se att lönsamheten efter 6 månader har vänt och att vi kan redovisa ett positivt EBITDA för affärsområdet. Under juni månad spelade Håkan Hellström inför en rekordpublik på ett soligt Ullevi.

Juli har under 2014 haft ett sämre evenemangsutbud än tidigare år. För kvartal tre väntar nu återigen allsvenskan i fotboll, Åbys Stora Pris samt daglig konferensverksamhet och då gäller det att fortsätta på den inslagna vägen med att hålla i kostnader och se till att hålla en hög intjäning.

Affärsområde: Hotell
Affärsområdet har upphört den 2 juni på grund av avyttring.

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 00

Mer nyheter

Sebastian K. är död

Under lördagen drabbades han av kraftig kolik Sebastian K. på The Meadowlands 2014. Foto: TR BILD – ”Det är med stor sorg som vi meddelar att Sebastian K. är död i sviterna av kolik. Han anlände till Australien i tisdags morse där han skulle verka som avelshingst. Resan verkade ha

Läs mer

EVOLUTION GAMING LÄGGER ETT AKTIEBUD PÅ NET ENT

– Nu på morgonen presenterar Evolution Gaming ett aktiebud på konkurrenten Net Ent – Evolution erbjuder 0,1306 aktier i bolaget för varje Net Ent aktie och kommer inte höja erbjudandet – Premien baserat på gårdagens stängningskurser i båda bolagen är 43 procent och styrelsen i Net Ent rekommenderar aktieägarna i

Läs mer

TCSJOHNHUXLEY Launches Care & Protect Range of Products

Today sees the launch of the TCSJOHNHUXLEY CARE & PROTECT RANGE of products, designed to protect gaming staff and players in the fight against COVID-19. As casino operations start to resume around the world there will be a wide range of mandatory measures required to ensure the safety and wellbeing

Läs mer