Johan Christiernin ny Investment Analyst på Knutsson Holdings

Vi välkomnar vår nye medarbetare Johan Christiernin med säte i Göteborg. Johan har arbetat inom finansbranschen i nästan 20 år och kommer närmast från Dunross & Co där han har arbetat i 13 år. Johan kommer främst att ansvara för bevakning och analyser av befintliga innehav samt sondera nya affärsmöjligheter. Kontaktuppgifter: johan@knutsson.se. 031-733 33 53

Läs mer

Knutsson Holdings söker Investment Analyst

Job description Du kommer att ingå i vår investeringsorganisation som idag består av tre personer vilka arbetar med både nyinvesteringar och utvärdering/utveckling av befintliga innehav. Du kommer att vara delaktig i hela processen från analys och förvärv till strategisk vidareutveckling av befintliga innehav. Du rapporterar till CFO. Arbetsuppgifter: Förvärvsanalys Analyser och investeringsunderlag för investeringar Företagsvärdering Transaktionsrådgivning vid försäljningar och förvärv Finansiell analys av noterade bolag Framtagande av material till styrelsemöten Uppföljning och löpande kontakt med portföljbolag Vi söker dig med akademisk examen (Civilekonom eller Civilingenjör) med inriktning mot finans eller industriell ekonomi och med några års arbetslivserfarenhet från venture capital/private

Läs mer

Knutssonbolagen stöder Cancerfonden

Knutssonbolagen har sedan 1999 stött Cancerfonden i egenskap av Fadderföretag. Sedan september 2002 citerar de oss på deras hemsida. ”Cancer är något som berör oss alla. När vi fick höra att staten bara finansierar en knapp procent av cancerforskningen i Sverige blev vi minst sagt förbluffade. Läkarvetenskapen och kännedomen om sjukdomen bland allmänheten har ökat markant de senaste årtionden, bl.a. tack vare Cancerfondens fantastiska insats. Därför känns det extra viktigt för oss att dra vårt strå till stacken. Michael Knutsson, VD”  

Läs mer

Knutssonbolagen investerar i telekomindustrin

Knutssonbolagen har köpt 25 % i det nystartade telekomföretaget Viva Networks AB. VIVA skall genom relationsmarknadsföring – s.k. direktförsäljning – erbjuda sina kunder, genom sina representanter, förvalstelefoni och i förlängningen även bl.a. mobilt telefoni, ADSL, fax på e-mail och el. Målet är att etablera sig i alla Europeiska länder där förvalstelefoni har avreglerats. VIVA erbjuder ett av Sveriges lägsta kostnader för s.k. Sverigesamtal och samtal till mobil samt marknadens lägsta priser på utlandssamtal. Anledningen till att VIVA kan pressa priserna är att bolaget inte marknadsför sig på traditionellt sätt. All försäljning av tjänsterna sker genom relationsmarknadsföring som utförs av representanter.

Läs mer