Knutssonbolagen stöder Cancerfonden

Knutssonbolagen har sedan 1999 stött Cancerfonden i egenskap av Fadderföretag. Sedan september 2002 citerar de oss på deras hemsida. ”Cancer är något som berör oss alla. När vi fick höra att staten bara finansierar en knapp procent av cancerforskningen i Sverige blev vi minst sagt förbluffade. Läkarvetenskapen och kännedomen om sjukdomen bland allmänheten har ökat markant de senaste årtionden, bl.a. tack vare Cancerfondens fantastiska insats. Därför känns det extra viktigt för oss att dra vårt strå till stacken. Michael Knutsson, VD”  

Läs mer

Knutssonbolagen investerar i telekomindustrin

Knutssonbolagen har köpt 25 % i det nystartade telekomföretaget Viva Networks AB. VIVA skall genom relationsmarknadsföring – s.k. direktförsäljning – erbjuda sina kunder, genom sina representanter, förvalstelefoni och i förlängningen även bl.a. mobilt telefoni, ADSL, fax på e-mail och el. Målet är att etablera sig i alla Europeiska länder där förvalstelefoni har avreglerats. VIVA erbjuder ett av Sveriges lägsta kostnader för s.k. Sverigesamtal och samtal till mobil samt marknadens lägsta priser på utlandssamtal. Anledningen till att VIVA kan pressa priserna är att bolaget inte marknadsför sig på traditionellt sätt. All försäljning av tjänsterna sker genom relationsmarknadsföring som utförs av representanter.

Läs mer