Kung Carl Gustaf besökte Scandinavian Enviro Systems i Åsensbruk

I produktionslokalen framför silor med kol. Kolet är på väg mot kimrökspelletering. Foto: Tanja Mueller/TM Foto Onsdagen den 6 april besökte Kungen Tyre Recycling, en demonstrations- och återvinningsanläggning för bildäck, i Åsensbruk i Dalsland. Vid ankomsten till Åsensbruk togs Kungen emot av bland andra kommunfullmäktiges ordförande Morgan E. Andersson, Melleruds kommun, Enviros styrelseordförande Stig-Arne Blom, Johanna Stenman, styrelseledamot och representant för huvudägaren KL Capital AB, och Bengt-Sture Ershag som 1994 uppfann den teknik som används för att utvinna kimrök, olja, stål och gas genom återvinning av uttjänta däck. Under rundvandringen i företagets lokaler fick Kungen tillfälle att samtala med medarbetare och ta

Läs mer

Scandinavian Enviro Systems: ”Nu ska vi slå igenom internationellt”

Enviros nye vd Thomas Sörensson har en tydlig agenda Scandinavian Enviro Systems nye vd Thomas Sörensson tar över ett företag som just nått en kommersiell milstolpe då Enviros återvunna kimrök godkändes av Volvo Cars för användning i deras gummipackningar. Med sin internationella erfarenhet har han som tydlig målsättning att realisera Enviros potential i världen. – Det är en unik möjlighet för mig att kombinera affärsmässighet och min internationella erfarenhet med ett personligt engagemang för miljön. Enviro har både utvecklat och förfinat en teknik som innebär effektiv återvinning av däck, här finns ett enormt affärsvärde och nu är bolaget redo att

Läs mer

Scandinavian Enviro Systems: Nyemission tecknad till 80%, tillförs ca 51 Mkr

Scandinavian Enviros nyemisson tecknades till 39,2 procent med stöd av teckningsrätter, 4,8 procent tecknades utan stöd medan garanterna tar 36,0 procent. Således tecknades emissionen till 80 procent och bolaget tillförs knappt 51 miljoner kronor före emissionskostnader. Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som godkändes av årsstämman den 28 april 2015, efter beslut av styrelsen den 27 mars 2015. Teckningstiden löpte under perioden 18 maj – 2 juni 2015. Den slutliga sammanräkningen visar att 4 142 891 units, motsvarande cirka 39,2 procent av företrädesemissionen, tecknats med stöd av

Läs mer

Scandinavian Enviro Systems: Samarbetsavtal tecknat med två gruvbolag i Chile

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) [”Enviro”] har tecknat samarbetsavtal med gruvbolagen Anglo American Sur S.A. och Antofagasta Minerals S.A. i Chile. Avtalet gäller framtagande av en affärsmodel för återvinning av däck från maskiner i gruvindustrin i vilken Enviros patenterade process ingår. Den chilenska gruvindustrin konsumerar stora volymer däck och har omfattande lager av uttjänta gruvdäck, som idag till största delen läggs i öppna deponier. I Chile återanvänds idag inte dess gruvdäck på grund av brist på tillfredställande metod att göra det genom. En stor utmaning i återvinningen av däcken från gruvindustrin är hanteringen av dem på grund av deras storlek;

Läs mer

Scandinavian Enviro Systems: Leveransavtal tecknat med Stena Recycling om olja

Scandinavian Enviro Systems AB (Enviro) och Stena Recycling AB har tecknat ett leveransavtal avseende Enviros olja.  Scandinavian Enviro Systems har en patenterad teknik (CFC-process) för att återvinna kimrök, olja, stål och gas från uttjänta däck. Leveransavtalet innebär att Enviro kommer att leverera all den olja Enviros anläggning i Åsensbruk producerar till Stena Recycling. Stena Recycling har under hösten 2014 tagit emot mindre leveranser av olja från Enviro och kunnat bekräfta att oljan har ett högt energivärde, låg vattenhalt och är lätthanterlig. ”Att vi nu fördjupar och formaliserar vår relation genom ett avtal avseende oljan är mycket positivt. Återigen får vi

Läs mer

Scandinavian Enviro Systems: Samarbetsavtal tecknat med AnVa Polytech om kimrök och gummispill

Scandinavian Enviro Systems AB (Enviro) och AnVa Polytech AB (AnVa) har tecknat ett samarbetsavtal avseende produktion av kimrök. Scandinavian Enviro Systems har en patenterad teknik (CFC-process) för att återvinna kimrök, olja, stål och gas från uttjänta däck. Enviro och AnVa har sedan tidigare genomfört ett antal labbtester av Enviros kimrök för verifiering av dess egenskaper. Det nu tecknade samarbetsavtalet innebär att AnVa kommer att leverera gummispill till Enviro för återvinning och Enviro kommer leverera kimrök tillbaka till AnVa. -Att vi nu fördjupar och formaliserar samarbetet genom ett avtal avseende kimröksproduktion är mycket positivt. Det visar att vår kimrök inte enbart

Läs mer