Rasta: Bokslutskommuniké 2013

Rasta Group AB (publ.) Bokslutskommuniké 2013 •     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 66 095 (61 385) tkr. •     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 42 687 (39 313) tkr. •     Periodens totalresultat är för koncernen 25 026 (22 570) tkr. •     Koncernen visar en omsättningsökning med 8 % för perioden jämfört med 2012. •     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 635 649 (591 358) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 593 817 (551 058) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 17 059 (18 957) tkr. •     Koncernens kassaflöde

Read More

Rasta Group AB (publ): Bokslutskommuniké 2010

2010 Bästa året hittills för Rastakoncernen. Omsättningsökning 11 % och EBIT +45 %. • Årets rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 51 281 (35 074) tkr. För kvartal fyra är EBITDA 10 110 (1 100). • Årets rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 33 346 (23 014) tkr. För kvartal fyra är EBIT 5 254 (-2 040). • Årets totalresultat är för koncernen 16 005 (13 406) tkr. För kvartal fyra är totalresultatet 3 490 (-1 980). • Koncernen visar en omsättningsökning med 11 % för året jämfört med 2009. För jämförbara Rastaanläggningar har omsättningen ökat med 2 % för

Read More

Rasta Group: Bokslutskommuniké 2008

• Periodens rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen 29 647 (34 967) tkr. I jämförelsesiffran från föregående år ingår övriga intäkter med 4 621 tkr vilket i huvudsak består av en realisationsvinst från försäljningen av fastigheten i Lilla Edet. • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 18 708 (26 493) tkr. • Periodens resultat före skatt för koncernen uppgick till 9 975 (18 562) tkr. • Koncernen visar en omsättningsökning med 25 % för perioden jämfört med samma period 2007. För jämförbara Rastaanläggningar är ökningen 2 % för perioden. • Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 383 497 (318 852) tkr.

Read More