His Majesty King Carl XVI Gustaf visited Enviro’s recycling plant

“The King has confirmed our international potential, which is valuable to us” The visit of His Majesty King Carl XVI Gustaf’s to Enviro’s recycling plant in Åsensbruk provided an important confirmation of both the company’s environmental technology and its international potential. “It is a great honour and an important milestone for us that His Majesty visited our plant and that he has firmly expressed confidence in our business. The King is greatly committed to environmental issues and is an outstanding ambassador for both Swedish industry and environmental technology in the international arena”, says Thomas Sörensson, CEO of Enviro. His Majesty

Read More

Thomas Sörensson new CEO at Scandinavian Enviro Systems

Martin Hagbyhn has decided to leave his position as CEO at Scandinavian Enviro Systems AB. The new CEO will be Thomas Sörensson, who joins the company from Opus Equipment, where he worked as sales director in the export operation. “Under Martin’s leadership, the company has gained a solid commercial foundation which includes successful verification of our products on the market and overcoming critical phases during the company’s industrial development,” says Stig-Arne Blom, Chairman of the Board at Scandinavian Enviro Systems. “It has been incredibly stimulating to steer the company to the important milestone we’ve just reached with the commercial acceptance

Read More

Scandinavian Enviro Systems: Nyemission tecknad till 80%, tillförs ca 51 Mkr

Scandinavian Enviros nyemisson tecknades till 39,2 procent med stöd av teckningsrätter, 4,8 procent tecknades utan stöd medan garanterna tar 36,0 procent. Således tecknades emissionen till 80 procent och bolaget tillförs knappt 51 miljoner kronor före emissionskostnader. Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som godkändes av årsstämman den 28 april 2015, efter beslut av styrelsen den 27 mars 2015. Teckningstiden löpte under perioden 18 maj – 2 juni 2015. Den slutliga sammanräkningen visar att 4 142 891 units, motsvarande cirka 39,2 procent av företrädesemissionen, tecknats med stöd av

Read More

Scandinavian Enviro Systems: Samarbetsavtal tecknat med två gruvbolag i Chile

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) [”Enviro”] har tecknat samarbetsavtal med gruvbolagen Anglo American Sur S.A. och Antofagasta Minerals S.A. i Chile. Avtalet gäller framtagande av en affärsmodel för återvinning av däck från maskiner i gruvindustrin i vilken Enviros patenterade process ingår. Den chilenska gruvindustrin konsumerar stora volymer däck och har omfattande lager av uttjänta gruvdäck, som idag till största delen läggs i öppna deponier. I Chile återanvänds idag inte dess gruvdäck på grund av brist på tillfredställande metod att göra det genom. En stor utmaning i återvinningen av däcken från gruvindustrin är hanteringen av dem på grund av deras storlek;

Read More

Scandinavian Enviro Systems: Leveransavtal tecknat med Stena Recycling om olja

Scandinavian Enviro Systems AB (Enviro) och Stena Recycling AB har tecknat ett leveransavtal avseende Enviros olja.  Scandinavian Enviro Systems har en patenterad teknik (CFC-process) för att återvinna kimrök, olja, stål och gas från uttjänta däck. Leveransavtalet innebär att Enviro kommer att leverera all den olja Enviros anläggning i Åsensbruk producerar till Stena Recycling. Stena Recycling har under hösten 2014 tagit emot mindre leveranser av olja från Enviro och kunnat bekräfta att oljan har ett högt energivärde, låg vattenhalt och är lätthanterlig. “Att vi nu fördjupar och formaliserar vår relation genom ett avtal avseende oljan är mycket positivt. Återigen får vi

Read More

Scandinavian Enviro Systems: Samarbetsavtal tecknat med AnVa Polytech om kimrök och gummispill

Scandinavian Enviro Systems AB (Enviro) och AnVa Polytech AB (AnVa) har tecknat ett samarbetsavtal avseende produktion av kimrök. Scandinavian Enviro Systems har en patenterad teknik (CFC-process) för att återvinna kimrök, olja, stål och gas från uttjänta däck. Enviro och AnVa har sedan tidigare genomfört ett antal labbtester av Enviros kimrök för verifiering av dess egenskaper. Det nu tecknade samarbetsavtalet innebär att AnVa kommer att leverera gummispill till Enviro för återvinning och Enviro kommer leverera kimrök tillbaka till AnVa. -Att vi nu fördjupar och formaliserar samarbetet genom ett avtal avseende kimröksproduktion är mycket positivt. Det visar att vår kimrök inte enbart

Read More