(Svenska) Snapcat AB (Publ) gör en realisationsvinst på cirka 6 MKr.

 

More News​