Johan Christiernin ny Investment Analyst på Knutsson Holdings

Vi välkomnar vår nye medarbetare Johan Christiernin med säte i Göteborg.

Johan har arbetat inom finansbranschen i nästan 20 år och kommer närmast från Dunross & Co där han har arbetat i 13 år.

Johan kommer främst att ansvara för bevakning och analyser av befintliga innehav samt sondera nya affärsmöjligheter.

Kontaktuppgifter: johan@knutsson.se. 031-733 33 53