Betsson förvärvar Automatenvarumärkena

Betsson AB har idag ingått avtal om att förvärva varumärkena Sverigeautomaten.com, Norgesautomaten.com och Danmarksautomaten.com från Cherry, för en köpeskilling om 286 mkr, varav 60 mkr motsvarar en tilläggsköpeskilling. I praktiken innebär affären att Betsson ABs dotterbolag på Malta, vilket redan idag ansvarar för driften av siterna, nu även tar över varumärkena samt ansvaret för marknadsföringen. Samtidigt förvärvar Cherry varumärket Cherrycasino.com från Betssons Maltesiska dotterbolag, för en köpeskilling om 1 mkr.

Den initiala nettoköpeskillingen om 225 mkr kommer att regleras genom leverans av motsvarande 1 063 895 nyemitterade Betsson B-aktier. Tilläggköpeskillingen kommer att regleras med likvida medel efter 12 månader.

Automatenvarumärkena genererade 2012 intäkter på 168,2 mkr, vilka redan ingår i Betssons totala intäkter. Sammantaget innebär affären att Betsson, beräknat på 2012 års aktivitetsnivå, årligen sparar 52,7 mkr i kostnader genom nettoeffekten av besparing av vinstdelning till Cherryföretagen enligt tidigare samarbetsavtal samt tillkommande marknadsföringsåtaganden från Betssons sida. Affären genomförs således på en EBIT-multipel motsvarande 5,4, och ger en positiv EPS-effekt från och med andra kvartalet 2013.

”-Affären är i linje med vår strategi att fokusera på B2C inom våra kärnmarknader i Norden. Vi bedömer att de förvärvade varumärkena kommer att utvecklas starkare i egen regi eftersom vi kan använda hela Betssongruppens marknadsföringsstyrka och skalfördelar.” säger Magnus Silfverberg VD Betsson AB.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Silfverberg, VD och koncernchef, tfn +46 (0)8 506 403 00,
magnus.silfverberg@betssonab.com.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter Märkt