Betsson förvärvar NordicBet

Betsson AB förvärvar Nordic Gaming Group (NGG), ett privat spelbolag baserat på Malta, som äger varumärkena NordicBet, Tobet och Triobet. NGG erbjuder spel på odds, kasino och poker till primärt nordiska och baltiska kunder. Genom förvärvet befäster Betsson sin position som det största privata alternativet till de nordiska monopolen. Förvärvet kommer inte att påverka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget.

”Genom denna affär fortsätter Betsson stärka sin nordiska verksamhet och sin ledande ställning bland de privata spelbolagsalternativen i Norden. Dessutom stärks Betssons varumärkesportfölj inom vadslagningssegmentet väsentligt, eftersom NGG har cirka hälften av sina intäkter från odds”, säger Magnus Silfverberg, VD i Betsson. NGG ökade 2011 sina intäkter med 37 procent. Under perioden 1 april 2011 – 31 mars 2012 uppgick intäkterna till 50 MEUR och rörelseresultatet (EBIT) till 11 MEUR. Antalet aktiva betalande kunder uppgick i början av 2012 till 90 000 och bolaget hade 185 anställda. Utöver det tillförda resultatet bedöms synergifördelar komma att uppnås, exempelvis genom integration av plattformar och leverantörskontrakt. Eftersom Betsson har ett stort rekryteringsbehov bedöms synergierna till stor del resultera i ett välkommet tillskott på kompetens, som kan utnyttjas även inom andra delar av Betsson som befinner sig i stark tillväxt. Betsson förvärvar NGG av ett antal privatpersoner, som innefattar såväl grundare, ledning och anställda som externa investerare i bolaget. Betsson betalar vid tillträdet en köpeskilling för verksamheten (enterprise value) om 65 MEUR, varav cirka 5 MEUR i antingen Betsson-aktier till 10 dagars historisk genomsnittskurs, eller kontanta medel, och resterande 60 MEUR i kontanta medel. Köpeskillingen motsvarar därmed 5,9 gånger EBIT under de senaste 12 månaderna (1 april 2011 – 31 mars 2012). Utöver ovan nämnda köpeskilling kan det tillkomma tilläggsköpeskilling baserat på förvärvets utveckling under 2012. Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till högst 20 MEUR, vilket innebär en total köpeskilling om högst 85 MEUR. Givet att resultatet av förvärvet leder till att full tilläggsköpeskilling betalas bedöms total köpeskilling komma att motsvara 6-7 gånger EBIT för 2012 för den förvärvade verksamheten. Betsson äger rätt att välja om eventuell tilläggsköpeskilling skall betalas kontant eller med egna aktier till då rådande marknadspris. Förvärvet är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Betsson har säkrat en tvåårig extern finansiering uppgående till motsvarande 500 MSEK, vilket med dagens referensränta ger en ränta på cirka 4 procent. Faciliteten kommer att nyttjas fullt ut vid tillträdet för att amorteras ner i lämplig takt med beaktande av att inte äventyra bolagets utdelningspolicy. ”För NGG är detta en attraktiv lösning eftersom bolaget får Betssons globala tyngd i ryggen och det stärker våra möjligheter att fortsätta växa snabbt och under god lönsamhet i Norden, Baltikum och Polen. De båda bolagen har likartade kulturer och vi ser goda förutsättningar för en smidig integration och att vi snabbt kan dra nytta av varandras styrkor”, säger Per Hellberg, VD på NGG.

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare till Betsson i samband med transaktionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legala rådgivare.

För ytterligare information, kontakta Magnus Silfverberg, koncernchef och VD, tfn +46 (0)8 506 403 00 eller +46 (0) 70 27 147 00, magnus.silfverberg@betssonab.com

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERS ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA PARTNERSAMARBETEN OCH VIA DE EGNA INTERNETSITERNA WWW.BETSSON.COM, WWW.CASINOEURO.COM, WWW.CHERRYCASINO.COM OCH WWW.BETSAFE.COM. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter