Betsson förvärvar speloperatören betFIRST i Belgien och ingår partnerskap med Groupe Partouche för att lansera onlinekasino på den belgiska marknaden

Betsson AB meddelar idag att koncernen förvärvat den ledande belgiska sportspeloperatören betFIRST till ett totalt värde om 120 MEUR, varav upp till 3 MEUR är en tilläggsbetalning hänförlig till att vissa mål uppfylls, där allt betalas med likvida medel. Samtidigt meddelar idag Betsson att ett nytt strategiskt partnerskap med den börsnoterade franska kasinooperatören Groupe Partouche har ingåtts för att erbjuda onlinekasinospel på reglerade marknader. Ett första gemensamt erbjudande inom onlinekasino kommer att lanseras i Belgien under 2023, förutsatt att nödvändiga licenser erhålls. Dessa två strategiska initiativ ligger helt i linje med Betssons ambition att leverera lönsam tillväxt, med en preferens för tillväxt på lokalt reglerade marknader på lång sikt.

Betsson har kommit överens om att förvärva alla aktier i betFirst Group, som driver verksamhet inom sport- och kasinospel under varumärket betFIRST i Belgien. Den initiala köpeskillingen för förvärvet uppgår till 117 MEUR på skuldfri basis, och ska betalas med likvida medel. Därutöver kan Betsson komma att betala 3 MEUR som tilläggsbetalning, villkorat av att vissa överenskomna finansiella mål uppnås. Den initiala köpeskillingen för förvärvet motsvarar en multipel om 10,0 gånger betFIRST:s estimerade EBITDA för räkenskapsåret 2023.

betFIRST grundades 2011 och är en ledande B2C-operatör som erbjuder sportspel och tärningsspel på den lokalt reglerade marknaden för onlinespel i Belgien. betFIRST är ett ledande varumärke inom sportspel i Belgien med en bevisad historik av framgångsrik kundanskaffning och intäktstillväxt. betFIRST innehar licens för onlinesportspel och licens för tärningsspel online i Belgien. Utöver onlineverksamheten driver företaget även en retailverksamhet som består av en arkadhall för spelautomater samt över 450 försäljningsställen av speltjänster i Belgien. Under det senaste räkenskapsåret som slutade 31 december 2022 uppgick betFIRST:s nettospelintäkter till 51,2 MEUR och justerad EBITDA till 10,0 MEUR.

Det nya partnerskapet med den ledande franska kasinooperatören Groupe Partouche kombinerar Betssons expertis inom onlinespelsektorn och Groupe Partouches marknadsledande position inom landbaserade kasinon för att leverera ett attraktivt erbjudande inom onlinekasino, skräddarsytt för den lokala marknaden. Groupe Partouche driver landbaserade kasinon i Frankrike, Schweiz och innehar även en offline-licens i Belgien, vilken kan utvidgas till en licens för onlinekasino. Med en sådan licens kan ett fullständigt produktutbud inom onlinekasino erbjudas på den belgiska marknaden. Villkorat av att alla nödvändiga licenser erhålls av den belgiska tillsynsmyndigheten är målet att lansera ett onlinekasino-erbjudande i Belgien under 2023. Betsson och Groupe Partouche har för avsikt att utveckla det nya samarbetet och utforska ytterligare sätt att utöka partnerskapet.

Förvärvet av betFIRST och partnerskapet med Groupe Partouche kommer att ge Betsson ytterst viktig tillgång till den konkurrensutsatta belgiska marknaden, ytterligare geografisk diversifiering och en ökad andel intäkter från lokalt reglerade marknader. Betsson avser att fortsätta driva betFIRST:s verksamhet inom sportspel på nuvarande sätt, samtidigt som potentiella synergier kommer att utforskas på medellång och lång sikt.

Pontus Lindwall, VD och koncernchef för Betsson AB, kommenterade: ”Vi ser mycket fram emot att gå in på den belgiska marknaden tillsammans med vår partner Groupe Partouche och ser förvärvet av betFIRST som en viktig strategisk pusselbit för detta. Betssons tillväxtstrategi bygger på geografisk expansion, särskilt på marknader som har infört eller kommer att införa lokal reglering. Belgien, som haft lokal reglering av onlinespel sedan 2011, passar mycket väl med denna strategi. Vår affärsmodell är mycket skalbar och dessa initiativ kommer att öka intäkterna och stärka lönsamheten över tid.”  

Betsson kan finansiera förvärvet med befintliga likvida medel från balansräkningen och inom nuvarande kreditfaciliteter.

Stängningen av förvärvet av betFIRST är inte villkorad av regulatoriska godkännanden och förväntas ske omkring den 5 juli 2023.

Betsson har haft Lazard som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson som legal rådgivare (tillsammans med Van Bael & Bellis and Edson Legal som legal rådgivare i Belgien) i samband med förvärvet.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Öhman, CFO Betsson AB, +46 (0)8 506 403 00, ir@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations, Betsson AB, +46 760 024863, ir@betssonab.com

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS B).

Om Groupe Partouche

Groupe Partouche grundades 1973 och har vuxit till att bli en av marknadsledarna i Europa inom sin bransch. Bolaget är noterat på Parisbörsen och driver kasinon, en spelklubb, hotell, restauranger, spa och golfbanor. Koncernen driver 41 kasinon och sysselsätter närmare 3 900 personer. Groupe Partouche är känt för innovation och för att testa morgondagens spel, vilket möjliggör framtidssäkring samtidigt som man strävar efter att stärka sin ledande position och fortsätta att förbättra lönsamheten. Groupe Partouche börsnoterades 1995 och är noterat på Euronext Paris, segment B (Mid Cap).

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter Märkt