Betssons förvärv av den brittiska speloperatören NetPlay TV godkäns av domstol och kommer att fullföljas

Idag godkände brittisk domstol (High Court of Justice) Betsson ABs kontanterbjudande att förvärva samtliga aktier i NetPlay TV plc (NetPlay), genom ett s.k. ”scheme of arrangement”. Samtliga villkor för erbjudandet har nu uppfyllts eller frånfallits. Erbjudandet förväntas träda i kraft den 31 mars 2017, varpå NetPlay blir ett helägt dotterbolag till Betsson.

Betsson kommer efter fullföljande av erbjudandet att påbörja integrationen av NetPlays organisation och varumärken; Jackpot247, Supercasino och Vernons. Som tidigare kommunicerats i erbjudandehandlingen (”scheme document”) ser Betsson långsiktigt på förvärvet men det finns även omedelbara synergier, till exempel avnotering av bolaget från Londonbörsens AIM-lista.

Betsson kommer också genomföra ett antal operationella förändringar. Kundtjänst och betalningshantering, som sköts externt idag, kommer att centraliseras till Malta och viktiga CRM- och VIP-funktioner kommer att flyttas närmare Betssons övriga verksamhet I syfte att dela kunskap. Vidare kommer Betssons och NetPlays kontorslokaler i Storbritannien att konsolideras. De tre varumärkena drivs på ett tredjepartssystem och kommer att migreras till Techsson 2019, när nuvarande avtal löper ut.

”Genom köpet av NetPlay och fortsatt organisk tillväxt är Storbritannien på väg att bli en av Betssons viktigaste marknader. Detta förvärv är också ett bra exempel på vår strategi att förvärva mindre operatörer där integrering i Betssons system och processer ger synergier,” säger Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef Betsson.

Köpeskillingen i erbjudandet uppgår totalt till GBP 26,4 miljoner (vid full utspädning) och engångskostnader för transaktionen, vilka rapporteras i det första kvartalet, uppgår till 4,3 mkr. Mer information om förvärvet kommer att offentliggöras i Betssons delårsrapport för det första kvartalet 2017 som publiceras den 27 april.

Förväntad tidplan för återstående steg i budprocessen:
31 mars 2017 — Erbjudandet träder i kraft (vilket betyder att Betsson blir ägare av samtliga aktier i NetPlay)
3 april 2017 — Avnotering av NetPlay från AIM
12 april 2017 — Utbetalning av likvid avseende NetPlay-aktierna påbörjas

Ytterligare information om erbjudandet finns på www.betssonab.com.

Credit Suisse International är finansiell rådgivare och Berwin Leighton Paisner LLP samt Wiggin LLP är juridiska rådgivare till Betsson i samband med erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:
Ulrik Bengtsson, VD och Koncernchef Betsson AB, +46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter Märkt