Knutsson Holdings investerar i Intervacc AB (publ)

Intervacc fulltecknar emission på 30 MSEK och välkomnar nya aktieägare till bolaget Intervacc AB (publ) som är ett svenskt Life Science bolag specialiserat på utveckling av vacciner.

Bolaget har framgångsrikt genomfört en fulltecknad nyemission på 30 MSEK. Emissionen tecknades till 40 procent av befintliga och nya mindre ägare medan resterande del tecknades lika mellan Bengt Ågerup via Lyftet Holding och Bertil Knutsson via Knutsson Holdings AB.

VD i Intervacc, Anders Franklin, säger i en kommentar:

”I dessa besvärliga emissionstider är vi mycket glada att erbjudandet mottogs väl och att vi enligt vårt önskemål nu har en bra spridning i ägarskaran samt två nya strategiska ägare, alla passar vår önskeprofil på aktieägare. Vi ville ge möjlighet till mindre intressenter att vara med på teckningen samtidigt som vi letat nya strategiska ägare med djup förståelse för våra produkter samt erfarenhet och engagemang att lyfta bolaget till nästa nivå.”

Likviden skall användas för att genomföra återstående tester, registrera vaccinet Strangvac™ samt stärka den affärsmässiga ledningen inför lansering av bolagets första vaccin 2013. Strangvac™ är ett vaccin mot den förödande hästsjukdomen Kvarka, vilken idag saknar fullgott vaccinskydd och medför stora kostnader för hela den globala hästnäringen.

Vaccinet är utvecklat med en patenterad teknikplattform för framtagning av rekombinanta vacciner, vilken kommer att användas för vidare framtagning av andra vacciner som bolaget nu utvecklar.

Totalt tillförs bolaget 30 MSEK fördelat på 7 558 400 nya aktier, antalet aktier ökar till totalt 13 012 945 stycken. Alternativa aktiemarknaden har agerat finansiell rådgivare till Intervacc i samband med nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Franklin, VD Intervacc
E: anders.franklin@intervacc.se
M: 070-382 02 71
W: www.intervacc.se

Markus Muth, VD Alternativa aktiemarknaden
E: info@alternativa.se
T: 08-673 17 90
W: www.alternativa.se

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter