Knutssonbolagen investerar i telekomindustrin

Knutssonbolagen har köpt 25 % i det nystartade telekomföretaget Viva Networks AB.

VIVA skall genom relationsmarknadsföring – s.k. direktförsäljning – erbjuda sina kunder, genom sina representanter, förvalstelefoni och i förlängningen även bl.a. mobilt telefoni, ADSL, fax på e-mail och el.

Målet är att etablera sig i alla Europeiska länder där förvalstelefoni har avreglerats.

VIVA erbjuder ett av Sveriges lägsta kostnader för s.k. Sverigesamtal och samtal till mobil samt marknadens lägsta priser på utlandssamtal.

Anledningen till att VIVA kan pressa priserna är att bolaget inte marknadsför sig på traditionellt sätt. All försäljning av tjänsterna sker genom relationsmarknadsföring som utförs av representanter.

Knutssonbolagen har stor tillförsikt för VIVAs affärsidé då bedömningen är att marknaden inom telekomindustrin och dess avreglering parat med låga anskaffningskostnader är mycket stor i Europa.