Ladbrokes köper ”Ladbrokes Norden”

Ladbrokes plc har idag förvärvat sin nordiska partner Sponsio Ltd. Avsikten är att ytterligare stärka Ladbrokes ställning i Norden, där spel om pengar per capita är bland det högsta i världen.

Kl Capital AB – ett dotterföretag till Knutssonbolagen AB – var majoritetsägare i Sponsio Ltd.

Det var 2001 som Ladbrokes avtalade med Sponsio Ltd att utveckla Ladbrokes varumärke i Norden. Norden utgör idag den absolut viktigaste regionen utanför Storbritannien för Ladbrokes internetdivision, Ladbrokes eGaming.

Douglas Roos, nuvarande VD för Sponsio Ltd, kommer även fortsättningsvis att leda Ladbrokes samlade Skandinaviska satsning. Den historiska framgång som Ladbrokes haft tillsammans med Sponsio Ltd kommer att ytterligare förstärkas med erbjudande i ett ännu mer lokaliserat vadslagnings- och spelutbud till den nordiska konsumenten.

”Samarbetet med Sponsio har inneburit att Ladbrokes blivit en ledande leverantör av vadslagning och spel i Norden där Ladbrokes kunnat dra nytta av Sponsios lokala kännedom och kunskap på området. Nu konsoliderar vi verksamheten och fortsätter driva på vår tillväxt i regionen” kommenterar John OReilly, VD för Ladbrokes eGaming.

 ”Vi är stolta över arbetet med varumärkets utveckling och kännedom i regionen. Försäljningen av Sponsio Ltd innebär ökade möjligheter för Ladbrokes att ta marknadsandelar och stärka sitt erbjudande till den nordiska spelkonsumenten” säger Bertil Knutsson, Sponsios majoritetsägare.

Publicerat den
Kategoriserat som Historik