Ladbrokes speltillstånd i Norge avgörs av EFTA-domstolen i Luxemburg

Oslo tingsrätt har sänt Ladbrokes mål mot den norska staten till EFTA-domstolen i Luxemburg. Det norska spelmonopolet, dess legalitet och avgörandet om Ladbrokes speltillstånd i Norge kan få samma genomslag som den kända Gambelli domen i november 2003.

Ladbrokes ansökte om speltillstånd i Norge sommaren 2004. Oslo tingsrätt gör nu bedömningen att EFTA-domstolen har störst möjlighet att avgöra EU- och EES-rättsliga frågor som uppstår i förhållandet till den norska lotterilagens legalitet. EFTA-domstolen får därmed avgöra det norska spelmonopolets framtid och Ladbrokes närvaro på norsk mark.

”En seger, en förväntad sådan, men likafullt en seger där Ladbrokes kan få en seriös bedömning i en viktig domstol, vars uppgift, är att döma EES avtalets förhållande till EG-rätten och fördraget”, kommenterar Douglas Roos, VD i Norden för Ladbrokes.

”Vi är glada att få saken prövad i ett relevant forum för denna typ av mål, dvs. EFTA-domstolen. Det betyder också att EU-kommissionen och EFTAS övervakningsorgan kommer att få säga sitt i domstolen. Målet har avgörande betydelse för hela den europeiska spelmarknaden,” säger Ladbrokes norske advokat Jan Magne Juuhl-Langseth i en kommentar.

Processen i Luxemburg förväntas inledas våren 2006.

Bakgrund:

 • Ladbrokes stämde 2004 den norska staten när man fick avslag på sin tillståndsansökan för etablering i Norge och försäljning av sina tjänster till norska spelkonsumenter.

• Ladbrokes argumenterar att den norska staten inte har rätt att låta Norsk Tipping eller Norsk Rikstotto ha monopol på erbjudandet av speltjänster till norska spelkonsumenter och att Ladbrokes därmed har fullständig rätt att etablera sig på den norska spelmarknaden.

För mer information:

Douglas Roos, VD Ladbrokes Norden, +46-8-407 64 43, +46-70-735 21 25, douglas.roos@ladbrokes.se

 

Ladbrokes är världens största bookmaker och en del av Hilton Group PLC som är noterat på Londonbörsen. Ladbrokes omsatte ca 133 miljarder kronor 2004 och sysselsätter 12 000 personer. Bolaget driver 2 500 spelbutiker i Storbritannien, Irland och Belgien. Ladbrokes.com har idag över 1,5 miljoner medlemmar.

Publicerat den
Kategoriserat som Historik