Ladbrokes vann i domstolen

– Länsrätten kör över Lotteriinspektionen

Länsrätten dömde idag till Ladbrokes fördel och tillåter AIK Hockey och GAIS att bära ”Ladbrokes.com” på sina matchtröjor. Beslutet innebär att Länsrätten ogiltigförklarar Lotteriinspektionens förbud riktat mot AIK och GAIS.

Under hösten ingick Ladbrokes sponsoravtal med AIK Hockey och GAIS. Lotteriinspektionen hävdade i ett förbudsföreläggande att detta skulle strida mot svensk rätt då Svenska Spel och ATG har monopol på spel i Sverige. Länsrätten beviljade dock s.k. inhibition vilket innebar att Lotteriinspektionens förbudsföreläggande inte skulle gälla under pågående process. Och idag beslutade alltså Länsrätten att slutgiltigt förklara Lotteriinspektionens beslut såsom olagligt.

Detta är Ladbrokes största framgång i vår kampanj att undanröja det svenska spelmonopolet och att få tillträde till den svenska marknaden med fysiska spelbutiker i landet.

– Länsrätten visar på stor integritet när de vågar stå upp mot de enormt starka krafterna som vill försvara spelmonopolet och den 35-miljadersindustri det är, säger Douglas Roos, Nordenchef Ladbrokes.

Statens officiella motiv till att driva ett spelmonopol är att skydda svenskarna från spelmissbruk. Samtidigt de statliga spelmonopolen, ATG och Svenska Spel, 3-4 miljoner kronor varje dag i reklam, vars syfte är att svenskarna skall spela mer. Detta är ungefär lika mycket som staten varje år lägger på spelmissbruksfrågor.

– Dagens dom från Länsrätten ger oss råg i ryggen och vi kommer att fortsätta vårt arbete att skapa en fri, men reglerad, spelmarkand i Sverige. Statens enda syfte till att driva spelmonopol är för att de tjänar 4,5 miljarder kronor årligen på det, säger Douglas Roos.

För mer information, kontakta:

Douglas Roos, Nordenchef Ladbrokes. 0707-35 21 25.

 Hans Mörner, VD AIK Hockey. 0704-31 12 77.

Publicerat den
Kategoriserat som Historik