Medicover fortsätter att expandera dentalverksamheten i Tyskland

Medicover förvärvar 80 procent av verksamheten i DDent MVZ GmbH (“DDent”) av ägaren och VDn Dr Nicol Dudek. DDent är en kedja av 16 medelstora tandkliniker (inklusive ett laboratorium) med 73 tandläkarstolar och 200 anställda i norra Tyskland med huvudkontor i Hamburg. Dr Dudek kommer att fortsätta i sin roll som VD efter förvärvet.

Den tyska dentalmarknaden som är Europas största uppgår till 28,8 miljarder euro och växer med 3–4 procent årligen. Marknaden är mycket fragmenterad. DDent grundades 2017 med ett mål att konsolidera dentalmarknaden i nordvästra Tyskland och har sedan dess vuxit organiskt och genom förvärv.

DDent tillsammans med det nyligen genomförda förvärvet av MeinDentist (16 kliniker och 147 tandläkarstolar i Berlin-området) ger Medicover en storskalig plattform för att konsolidera och växa inom dentalområdet i Tyskland. Båda förvärven konsolideras från och med oktober. Total nettoomsättning pro forma för DDent och MeinDentist beräknas till 47 miljoner euro för 2022. Köpeskillingen för de två förvärven uppgår till cirka 32 miljoner euro inklusive övertagen skuld.

“Förvärvet av DDent passar bra och är mycket synergistiskt med det tidigare annonserade förvärvet av MeinDentist. Totalt har vi nu över 30 kliniker i Tyskland, en solid grund för fortsatt tillväxt och vi får också in en erfaren ledningsgrupp. Medicover är nummer ett inom Dental i Polen, med 70 kliniker, 400 tandläkarstolar och ser nu ut att bli en betydande aktör i Tyskland”, säger Fredrik Rågmark, VD Medicover.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2021, så uppgick Medicovers omsättning till 1 377 MEUR och anställda till fler än 38 000. För mer information, besök www.medicover.com

Ladda ner