Scandinavian Enviro Systems: Leveransavtal tecknat med Stena Recycling om olja

Scandinavian Enviro Systems_Logo

Scandinavian Enviro Systems AB (Enviro) och Stena Recycling AB har tecknat ett leveransavtal avseende Enviros olja. 

Scandinavian Enviro Systems har en patenterad teknik (CFC-process) för att återvinna kimrök, olja, stål och gas från uttjänta däck. Leveransavtalet innebär att Enviro kommer att leverera all den olja Enviros anläggning i Åsensbruk producerar till Stena Recycling. Stena Recycling har under hösten 2014 tagit emot mindre leveranser av olja från Enviro och kunnat bekräfta att oljan har ett högt energivärde, låg vattenhalt och är lätthanterlig.

Att vi nu fördjupar och formaliserar vår relation genom ett avtal avseende oljan är mycket positivt. Återigen får vi det bekräftat att de produkter vi utvinner via vår process är kommersiellt gångbara”, säger Enviros VD Martin Hagbyhn.

Enviros teknik för återvinning av uttjänta däck innebär att i princip all den olja som återfinns i ett däck återvinns. 

”Vi är glada att kunna teckna detta avtal då oljan har en bra kombination av högt energivärde och är lätthanterlig för oss, det är helt enkelt en bra olja. Att oljan är återvunnen ur uttjänta däck är såklart extra glädjande”, säger Mattias Pihlgren filialchef på Stena Recycling.

Avtalet omfattar all den olja Enviros anläggning i Åsensbruk producerar.

Om Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett svenskt företag med bas i Göteborg. Bolaget utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik – Carbonize by Forced Convection (CFC) – för återvinning av organiskt material. Scandinavian Enviro Systems helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden AB har uppfört en fullskalig produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Återvinningsanläggningen är dimensionerad för 12 000 ton däck per år vilket motsvarar cirka 15 % av insamlade däck i Sverige. Scandinavian Enviro Systems handlas på Nasdaq First North under förkortningen SES. Erik Penser Bankaktiebolag är företagets Certified Adviser. 

Om Stena Recycling AB

Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag med drygt 1 000 medarbetare och närmare 100 anläggningar, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Verksamheten, som grundades 1939 av Sten A Olsson, har vuxit till en återvinningsverksamhet som idag hanterar 2,5 miljoner ton avfall varje år.

Stena Recycling erbjuder hållbara återvinningslösningar för kunder inom alla branscher. Tillsammans utformas och anpassas lösningar inklusive relaterade tjänster som exempelvis utbildning och återvinningsstatistik.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, martin.hagbyhn@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se