Scandinavian Enviro Systems: Samarbetsavtal tecknat med AnVa Polytech om kimrök och gummispill

Scandinavian Enviro Systems AB (Enviro) och AnVa Polytech AB (AnVa) har tecknat ett samarbetsavtal avseende produktion av kimrök.

Scandinavian Enviro Systems har en patenterad teknik (CFC-process) för att återvinna kimrök, olja, stål och gas från uttjänta däck. Enviro och AnVa har sedan tidigare genomfört ett antal labbtester av Enviros kimrök för verifiering av dess egenskaper. Det nu tecknade samarbetsavtalet innebär att AnVa kommer att leverera gummispill till Enviro för återvinning och Enviro kommer leverera kimrök tillbaka till AnVa.

-Att vi nu fördjupar och formaliserar samarbetet genom ett avtal avseende kimröksproduktion är mycket positivt. Det visar att vår kimrök inte enbart ger bra resultat i labbtester, utan även är kommersiellt gångbar och i nivå prismässigt med våra tidigare kalkyler, säger Enviros VD Martin Hagbyhn.

Enviros teknik för utvinning av kimrök innebär betydande förbättringar för miljön i jämförelse med traditionell kimröksproduktion där över 1,5 kilo olja går åt för varje producerat kilo kimrök.

-Vi är mycket glada över att nu kunna inleda samarbetet med Enviro. Det ger oss möjlighet att såväl hantera våra gummispill på ett miljövänligt sätt som att säkra vårt framtida behov av miljövänlig kimrök, säger Bo Norlin VD på AnVa.

Samarbetet omfattar produktionstester av kimröken samt tester där AnVas gummispill återvinns tillsammans med uttjänta däck i Enviros anläggning i Åsensbruk. Målsättningen är att leveranser inom ramen för avtalet ska kunna påbörjas under slutet av första kvartalet 2015.

Om Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett svenskt företag med bas i Göteborg. Bolaget utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik – Carbonize by Forced Convection (CFC) – för återvinning av organiskt material. Scandinavian Enviro Systems helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden AB har uppfört en fullskalig produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Återvinningsanläggningen är dimensionerad för 12 000 ton däck per år vilket motsvarar cirka 15 % av insamlade däck i Sverige. Scandinavian Enviro Systems handlas på Nasdaq First North under förkortningen SES. Erik Penser Bankaktiebolag är företagets Certified Adviser.

Om AnVa Polytech AB
AnVa Polytech är en kvalificerad partner inom utveckling och tillverkning av formgjutna gummiprodukter, med hög kompetens hela vägen från idé till leverans av tjänst och produkt. AnVa är specialister på komplexa produkter i gummi samt kombinationer av gummi med plast och metall. Majoriteten av produkterna är anpassade för krävande temperaturområden, gaser, bränslen, vätskor och andra krävande miljöer.

I AnVas materiallabb utvecklas skräddarsydda material utifrån kundens specifikation och den miljö som produkten ska fungera i. AnVas produktionsenheter finns i Sverige och Litauen samt trading från Asien.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Hagbyhn, VD, Tel: 0733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, 0705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se
Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se