THQ Nordic blir Embracer Group för att förtydliga koncernens struktur och strategi

THQ Nordic presenterar idag styrelsens förslag att ändra moderföretages namn THQ Nordic AB (publ) till Embracer Group AB (publ). Det strategiska motivet för förslaget är att tydliggöra koncernstrukturen och strategin med moderföretaget som holdingbolag. Koncernen har för närvarande tre helägda, operativa underkoncerner: Koch Media / Deep Silver, Coffee Stain och THQ Nordic GmbH – som… Fortsätt läsa THQ Nordic blir Embracer Group för att förtydliga koncernens struktur och strategi