Knutsson Holdings is seeking an Investment Analyst

Job description Du kommer att ingå i vår investeringsorganisation som idag består av tre personer vilka arbetar med både nyinvesteringar och utvärdering/utveckling av befintliga innehav. Du kommer att vara delaktig i hela processen från analys och förvärv till strategisk vidareutveckling av befintliga innehav. Du rapporterar till CFO. Arbetsuppgifter: Förvärvsanalys Analyser och investeringsunderlag för investeringar Företagsvärdering Transaktionsrådgivning vid försäljningar och förvärv Finansiell analys av noterade bolag Framtagande av material till styrelsemöten Uppföljning och löpande kontakt med portföljbolag Vi söker dig med akademisk examen (Civilekonom eller Civilingenjör) med inriktning mot finans eller industriell ekonomi och med några års arbetslivserfarenhet från venture capital/private

Read More