Betsson AB förvärvar ledande kasinooperatör i Holland

Betsson AB förvärvar en privatägd online-spelbolagsgrupp (”Oranje och Kroon”) baserad på Malta bestående av Oranje Casino, Kroon Casino samt en affiliate-verksamhet. Bolagen är huvudsakligen inriktade mot den holländska marknaden och Kroon Casino har även
närvaro i Belgien.

”Med förvärvet erhåller Betsson ett strategiskt fäste i Holland och blir en av de största aktörerna på den holländska marknaden vilken förväntas omregleras under 2015. Detta skulle innebära att Betssons vinster från lokalt reglerade marknader ökar till över 25 procent av koncernens totala vinst. Affären ger också Betsson en större och mer betydande närvaro i kontinental Europa”, säger Magnus Silfverberg, VD och koncernchef för Betsson AB.

2013 hade Oranje och Kroon intäkter på 32,5 miljoner euro och en EBIT på 22,1 miljoner euro, motsvarande en EBIT-marginal om 67,8 procent. Antalet registrerade kunder uppgår till 209 000.

Utöver det tillförda resultatet bidrar affären med mer än 300 nya domäner, en Belgisk licens samt ett antal egenutvecklade och exklusiva casinospel. Betsson förvärvar Oranje och Kroon av tre entreprenörer. Dessa kommer efter förvärvet att fortsätta arbeta som rådgivare åt Betsson. Betsson har även säkrat övriga nyckelpersoner för fortsatt anställning.

Betsson förvärvar en kombination av aktier och inkråm från säljarna för den initiala köpeskillingen uppgående till 100 meur (enterprise value), varav 60 meur kommer att överföras i form av Betsson-aktier och resterande 40 meur avser kontanta medel. Den initiala köpeskillingen motsvarar 4,5 gånger EBIT 2013.

Betsson uppskattar att förvärvs- och integrationskostnader inte kommer att överstiga 30,0 mkr under de kommande 12 månaderna. I tillägg till dessa kostnader uppstår vid förvärvet i likhet med tidigare förvärv som Betsson gjort behov av ytterligare avskrivningar av immateriella tillgångar, vilka inte påverkar kassaflödet.

Förvärvet finansieras med eget kapital, egen kassa och ny säkerställd bankfinansiering om upp till 90 meur. Finansieringen skapar flexibilitet inför framtiden och ska även användas till att återbetala idag utnyttjat belopp av befintlig kredit.

Nyemitterade aktier som ingår i vederlaget ryms inom det bemyndigande som styrelsen i Betsson AB har från bolagsstämman. Priset för aktierna kommer att bestämmas utifrån Betssons börskurs före slutförandet av transaktionen.

Förvärvet är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden, och affären beräknas vara formellt genomförd under första kvartalet.

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare till Betsson i samband med transaktionen och Danielsson Advokatbyrå är legala rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Silfverberg, VD och koncernchef: 08-506 403 00, magnus.silfverberg@betssonab.com
eller Fredrik Rudén, CFO, 08-506 403 00, fredrik.ruden@betssonab.com

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter Märkt