Rasta: Bokslutskommuniké 2013

Rasta Group AB (publ.) Bokslutskommuniké 2013

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 66 095 (61 385) tkr.
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 42 687 (39 313) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen 25 026 (22 570) tkr.
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 8 % för perioden jämfört med 2012.
•     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 635 649 (591 358) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 593 817 (551 058) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 17 059 (18 957) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 49 955 (44 565) tkr.

Händelser under perioden
Inom affärsområdet Arena tog bolaget under mars 2013 över arenan Gamla Ullevi i Göteborg. Arenan är hemmarena för IFK Göteborg (Allsvenskan), GAIS, (Superettan) och tillfälligt för Häcken (Allsvenskan). Det spelas ca 50 matcher på Gamla Ullevi per år. Arenan är även huvudarena för damlandslaget. Förutom denna verksamhet bedrivs daglig konferens- och lunchverksamhet. Omsättningen har varit ca 20 mkr under 2013.

På Nya Ullevi har under sommaren genomförts tre stycken konserter, Summerburst samt Supermatchen mellan Paris St Germain och Real Madrid på Ullevi. På Gamla Ullevi och Guldfågeln Arena har även EM i fotboll för damer spelats.

Händelser efter rapportperiodens slut
Den 15 januari förvärvades Motell Ålleberg AB. Anläggningen ligger vid infarten till Falköping med utsikt mot Ålleberg i Falköpings kommun. Tillträde sker i mitten av mars.

VD:s kommentar
Rasta gör rekord, bästa året någonsin!
Rasta gör sitt bästa år någonsin med ett EBITDA på ca 66 mkr och ett resultat före skatt på över 30 mkr. Det är glädjande att se att vi har lyckats behålla det ackumulerade resultatet från kvartal 3, då det fjärdekvartalet är ett kvartal då det inte är högsäsong för vår verksamhet.

Vi gör en resultatförbättring för året mot 2012 med över 7 mkr, vilket motsvarar en ökning med 30 %. Omsättningen har ökat med 8 % jämfört med 2012. Framför allt är det vårt affärsområde Serviceanläggningar som bidrar starkt till det fina resultatet.

Ledningen har stor tillförsikt inför 2014, där vi troratt vi kommer kunna fortsätta på vår bana med bra förvärv och att ha en stabil och lönsam verksamhet.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet har gått enligt planerna och som helhet är vi nöjda med kvartalet. För helåret gör affärsområdet ett riktigt bra år. Glädjande är att våra senaste nyförvärv Rasta Håby och Rasta Ullared harbidragit starkt till resultatet och haft ett rejält uppsving sedan de kom in i Rastakoncernen. Det visar att vi gör rätt nyförvärv till koncernen och att vi drar nytta av våra synergi- och volymeffekter inom koncernen. Vi har ju även nu i början av 2014 gjort klart med ytterligare ett förvärv (Falköping) inom affärsområdet och vi tror påsamma utveckling även här.
Omsättningen har ökat för segmentet med ca 7 % mot ifjol och det beror till största delen att Rasta Håby varit med under hela 2013.

För affärsområdet tror ledningen att även 2014 kommer utvecklas bra med ett nytt förvärv och där vi även hela tiden arbetar med att förfina vårt koncept och utbud. Dock skall vi ha respekt för den rådande konjunkturen och hur den kan påverka affärsområdet. Vi är dock trygga med vår verksamhet och är övertygande om att resenärerna kommer stanna hos oss även under 2014.

Affärsområde: Arenarestauranger
Inom affärsområdet finns fyra anläggningar, Nya och Gamla Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena.

Mot vad vi tidigare trott blev avslutningen av kvartal fyra svagare än förväntat. Trots ett relativt bra bokningsläge på konferenser och julbord på anläggningarna i Göteborg och Mölndal blev utväxlingen på försäljningen inte vad vi önskat. Höga energikostnader, vikande merförsäljning i restaurangerna var en stor bidragande faktor till en svag avslutning på året. Tappet på intäktssidan bidrog även till att personalkostnaderna relativt sett blev betydligt högre än vad vi förväntat.

Guldfågeln Arena drogs under hela hösten med stora svårigheter vad det gäller försäljning av sin krogshow. Det här påverkade givetvis verksamheten negativt.

Positivt för året i sin helhet är förvärvet av Gamla Ullevi som under 2013 överträffat förväntningarna.

Affärsområde: Hotell
Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö.

Grand Hotel Opera avslutade kvartal fyra i stort enligt plan och gör för helåret ett helt tillfredsställande resultat. Sammantaget för året har Grand Hotel Opera haft en stabil utveckling med en beläggning på 71 % på årsbasis (65 % 2012). Det här speglar naturligtvis utfallet mot budget och föregående år på ett positivt sätt.

Grand Hotel Garden hade till skillnad mot Opera det betydligt svårare att nå uppsatta mål under kvartal fyra. Fortsatt låga priser på hotellrum och hård konkurens i Malmöregionen medför att vi inte får den utveckling vi önskar. För år 2013 har Grand Hotel Garden haft en beläggning på 70 % att jämföras med 60 %  2012. Trots ökningen når vi inte målen för året . Dock så visar Grand Hotel Garden en stark resultatutveckling mot året innan.
Fullständiga kommunikén:
Bokslutskommuniké 2013

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 20