Rasta: Bokslutskommuniké 2013

Rasta Group AB (publ.) Bokslutskommuniké 2013 •     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 66 095 (61 385) tkr. •     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 42 687 (39 313) tkr. •     Periodens totalresultat är för koncernen 25 026 (22 570) tkr. •     Koncernen visar en omsättningsökning med 8 %… Fortsätt läsa Rasta: Bokslutskommuniké 2013

Rasta Group – Bokslutskommuniké 2012

Ytterligare ett bra år av Rasta Rasta Group AB (publ.) Delårsrapport januari – december 2012 •     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 61 385 (64 540) tkr. För kvartal fyra är EBITDA 9 819 (12 531) tkr. •     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 39 313 (45 916) tkr. För kvartal… Fortsätt läsa Rasta Group – Bokslutskommuniké 2012

Rasta Group – Bokslutskommuniké 2011

Rasta förbättrar sitt resultat före skatt med 54 % •     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 64 540 (51 281) tkr (+26 %). •     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 45 916 (33 346) tkr (+38 %). •     Periodens totalresultat är för koncernen 20 313 (16 005) tkr (+27 %).… Fortsätt läsa Rasta Group – Bokslutskommuniké 2011

Rasta Group AB (publ): Bokslutskommuniké 2010

2010 Bästa året hittills för Rastakoncernen. Omsättningsökning 11 % och EBIT +45 %. • Årets rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 51 281 (35 074) tkr. För kvartal fyra är EBITDA 10 110 (1 100). • Årets rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 33 346 (23 014) tkr. För kvartal fyra är EBIT 5 254… Fortsätt läsa Rasta Group AB (publ): Bokslutskommuniké 2010

Rasta Group: Bokslutskommuniké 2008

• Periodens rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen 29 647 (34 967) tkr. I jämförelsesiffran från föregående år ingår övriga intäkter med 4 621 tkr vilket i huvudsak består av en realisationsvinst från försäljningen av fastigheten i Lilla Edet. • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 18 708 (26 493) tkr. • Periodens resultat före skatt… Fortsätt läsa Rasta Group: Bokslutskommuniké 2008

Rasta Group AB (publ) bokslutskommuniké 2006

Årets rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen 21 673 (18 757) tkr. För dotterbolaget Rasta Sverige uppgår rörelseresultatet (EBITDA) till 12 696 (11 885) tkr. Årets rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 13 315 (10 702) tkr. Rastaanläggningarna visar en omsättningsökning under fjärde kvartalet med 11 % och för helåret 2006 med 9 % jämfört med 2005… Fortsätt läsa Rasta Group AB (publ) bokslutskommuniké 2006