Rasta Group AB (publ) bokslutskommuniké 2006

Årets rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen 21 673 (18 757) tkr. För dotterbolaget Rasta Sverige uppgår rörelseresultatet (EBITDA) till 12 696 (11 885) tkr.

Årets rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 13 315 (10 702) tkr.

Rastaanläggningarna visar en omsättningsökning under fjärde kvartalet med 11 % och för helåret 2006 med 9 % jämfört med 2005 på jämförbara anläggningar.

Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 240 327

 (233 085) tkr. Koncernen redovisar för året en nettoomsättning på 204 500 (220 270) tkr. Moderbolagets omsättning under året har varit 3 971 (3 336) tkr och resultatet före skatt är 1 967 (2 744) tkr.

Utöver detta har Rasta Sverige under året sålt bensin och diesel motsvarande en omsättning på ca 176 500 (167 800) tkr samt lastbilsdiesel motsvarande ca 170 400 (175 800) tkr på jämförbara anläggningar.

Antal tusen liter bensin och diesel som sålts under året är ca 18 600 (18 000) samt lastbilsdiesel ca 28 600 (28 800) på Rastas anläggningar inklusive franchisetagare.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för året 14 222 (15 455) tkr.

Rasta är sedan sommaren franchisetagare till den svenska fastfood-kedjan Frasses. Under året har Frasses lanserats på anläggningarna Rasta Tanum, Rasta Snapparp, Rasta Ödeshög och Rasta Mariestad.

Händelser efter periodens slut

 • Ullevi Konferens och Kiosker AB har förvärvats med övertagande per 2007-03-01.

 • Mölletofta Värdshus inklusive fastighet har förvärvats med övertagande per 2007-03-30.

 • Rasta Express öppnades den 1 februari i Sjöboda

 • Rasta Butik öppnades den 19 januari i Götene

 • Nyöppning har skett den 13 februari av restaurangen i Strömstad inklusive Frasses

Hela bokslutskommunikén i PDF-format

Mer nyheter

TCSJOHNHUXLEY Acquires Midwest Game Supply Inc.

TCSJOHNHUXLEY is pleased to announce that it has signed an irrevocable undertaking to purchase all the issued and outstanding shares in Midwest Game Supply Inc (‘MWGS’) from Charles P. and Linda L. Sohm. The transaction is subject to the usual regulatory approvals, is expected to close by Q1 2022. Established

Läs mer

Knutsson Holdings ökar sitt innehav i Betsson

340 000 B-aktier till kursen 58,56 SEK köptes den 26 oktober  Knutsson Holdings AB utökar nu sitt innehav i Betsson och med veckans köp à 340 000 B-aktier innehar Knutssonkoncernen nu totalt 6,5 miljoner A- samt B-aktier i speloperatören.  Aktien köptes till kursen 58,56 SEK med en total köpeskilling på

Läs mer

Heroisk Captain Corey vann Hambletonian

Åke Svanstedt och Captain Corey vinner Hambletonian Stakes 2021! Foto: CHRIS TULLY 1-3-4! Åke Svanstedt dominerade Hambletonian Stakes som avgjordes strax efter midnatt natten till söndagen. Han vann själv med Captain Corey. Ambassador Hanover, körd av Scott Zeron var trea och Delayed Hanover fyra, körd av Yannick Gingras. Den svenska

Läs mer