Rasta Group – Bokslutskommuniké 2011

Rasta förbättrar sitt resultat före skatt med 54 %

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 64 540 (51 281) tkr (+26 %).
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 45 916 (33 346) tkr (+38 %).
•     Periodens totalresultat är för koncernen 20 313 (16 005) tkr (+27 %).
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 14 % för perioden jämfört med 2010.
•     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 520 127 (458 125) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 483 728 (423 501) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 70 884 (57 923) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 48 790 (37 654) tkr.

Händelser under perioden
Affärsområdet Hotel har utökats med Grand Hotel Garden beläget på Balzarsgatan 20 i centrala Malmö. Ett tjugoårigt hyresavtal har tecknats med Fastighets AB Balder. Hotellet har 170 rum.

Den 1 april avyttrades verksamheten i Mölletofta och den nya ägaren hade kvar sin verksamhet under Rastanamnet året ut.

Den 11 april var det premiär på Kalmar FF:s nya arena, Guldfågeln Arena där vi har tecknat ett hyresavtal att bedriva all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet.

Den nya serviceanläggningen i Arboga öppnades den 16 april med Thomas Ravelli som invigare.

Den 1 juni öppnades Rasta Mantorp. Ett strategiskt läge längs E4:an, ca 7 mil norr om Jönköping.

Per 1 juli förvärvades Nimo Kiosk och Restaurang AB som driver en restaurang och fastfoodenhet i Ullared. Anläggningen ligger mycket strategiskt placerad vid entré och utgång från varuhuset Gekås som förra året hade 4.5 miljoner besökare. Restaurangen heter från 1 juli Rasta Ullared.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.

VD:s kommentar
Rekordresultat i Rasta Group, resultat före skatt ökade med 54%
2011 är Rasta Groups framgångsrikaste år hittills. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 64.5 mkr (51.3 mkr).  Resultatet före skatt ökade med 54% vilket vi är mycket stolta över. Omsättningen ökade med 14% under året vilket är hänförbart till nyetableringar. Även fjärde kvartalet är det bästa någonsin med ett positivt resultat före skatt med ca 3.2 mkr (fjärde kvartalet har normalt varit ett förlustkvartal).

Det starka kassaflödet på 48.8 mkr skapar förutsättningar för ytterligare expansion i våra olika affärsområden.

Under 2011 har fyra nya anläggningar etablerats vilket initialt medfört extra kostnader som kommer bära frukt i framtiden.

Den sänkta restaurangmomsen kommer innebära lägre priser och bättre service till våra gäster vilket vi tror kommer att öka omsättning och resultat och skapar därigenom ytterligare möjligheter till fortsatt expansion och kan kompensera för den konjunkturavmattning som vi sannolikt står inför.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Omsättningsökningen 7% är i sin helhet hänförbar till nyetableringar.
Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 38% jämfört med föregående år.
Under året har två nya anläggningar öppnats, Arboga öppnades den 16 april och en anläggning i Mantorp öppnades den 1 juni.  Den 1 april avyttrades en olönsam anläggning i Mölletofta.

Per den 1 juli förvärvades en restaurang vid entrén till varuhuset Gekås i Ullared som drivs under namnet Rasta Ullared, denna restaurang har haft en bra och lönsam utveckling under andra halvåret.

Affärsområde: Arenarestauranger
Inom affärsområdet finns tre anläggningar, Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena.

Uppstarten av Guldfågeln Arena i början på april har fungerat mycket väl med en mycket positiv respons från gäster och hyresvärd som är Kalmar FF. Utöver fotbollsmatcher genomfördes en konsert med Håkan Hellström inför ca 7000 åskådare den 23 juli. I november och december genomfördes 15 krogshower med Peter Glyt, Grammofon & Spegelboll, inför fullsatta hus med ca 4800 gäster.

På Ullevi har under året genomförts två hårdrockkonserter med Iron Maiden respektive Metallica den 1 respektive 3 juli inför sammanlagt närmare 120 000 personer.

Försäljningsutfallet i restauranger och kiosker var mycket bra.

Under hösten har fastighetsägaren Got Event påbörjat en ombyggnad av Ullevi som kommer innebära att arenan kan ta upptill 75 000 åskådare på konserter och kommer därmed bli Nordens största konsertarena.

Under hösten har en krogshow genomförts på Ullevi Lounge (en av arenans restauranger), Night Flight med Peter Eriksson, Wictoria Nilsson och Christian Dybeck.  Drygt 20 föreställningar inför ca 5000 personer har genomförts med mycket nöjda kunder.

Verksamheten på Åby har något för låg omsättning för att nå lönsamhet. Under året har en stor ombyggnad genomförts där bland annat en ny paddock har byggts med nya publikutrymmen vilket gör banan till Europas modernaste.  Under 2012 planeras en hästhoppningsbana byggas för att få fler aktiviteter till anläggningen. Ytterligare diskussioner pågår att få fler events till arenan.  Detta tillsammans med en översyn av kostnadsbilden gör att vi tror på en lönsam framtid.

Affärsområde: Hotell
Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö.

Grand Hotel Opera har haft en beläggning på 65% under året jämfört med 64% föregående år, ett klart tillfredsställande utfall med tanke på att det varit betydligt färre antal mässor och konferenser i Göteborg detta år jämfört med 2010 som var ett rekordår.

Grand Hotel Garden som övertogs per 1 januari genomförde under första halvåret en genomgripande renovering och vi har nu 170 fyrstjärniga rum på Balzarsgatan i centrala Malmö.  Från och med 1 juli har hotellet gjort en nystart och uppbyggnad med nya avtalskunder pågår med god framgång.  Utvecklingen i Malmö med en ny mässhall som öppnades i början av februari i år och en ny kongresshall som skall byggas kommer att gynna vår etablering i Malmö.

Vi tror att båda hotellen med sina centrala strategiska bra lägen och som är väl positionerade kostnadsmässigt, står väl rustade för att möta en hårdare konkurrens och en konjunkturavmattning.

Årsredovisningen i sin helhet: