CONVENDUM avslutar ett rekordår och går in på ny marknad

CONVENDUM summerar ett starkt 2023 – med kraftigt stigande omsättning jämfört med 2022, som även det var ett expansivt år med fyra nyetableringar och höga beläggningstal. Efterfrågan på CONVENDUMs kontor är större än utbudet, vilket är en anledning till fortsatta expansionsplaner under kommande år, främst i Stockholm och Göteborg.

— Under 2022 och 2023 har vi fokuserat på nyetableringar i Stockholm. Men vi måste även finnas på andra platser för att komplettera vårt system för våra medlemmar. Därför kommer vi under 2024 att öppna vår andra anläggning i Göteborg. Att ha fler kontor i Göteborg ökar mervärdet för alla våra medlemmar, säger Oscar Limbäck, COO på CONVENDUM.

20 kontor med hög beläggningsgrad
I dag har CONVENDUM en yta på cirka 79 500 kvm, fördelade på ett 20-tal enheter. 17 av dessa finns i Stockholm med omnejd, två finns i Göteborg och en i Palma de Mallorca. I Stockholms innerstad har CONVENDUM den högsta beläggningsgraden och det finns flera tydliga tecken som visar på en fortsatt stor efterfrågan under kommande år. CONVENDUMs intäkter nådde under 2023 en ny rekordnivå och inför 2024 väntas uthyrningsgraden att fortsätta uppåt.

Kliver in på ny marknad och satsning på nya produkter för stora företag
CONVENDUM har under 2023 gått från att vara en coworking-aktör till en fullservice-aktör inom kontor, kallat Office as a Service (OaaS). Utöver coworking har fokus legat på uthyrning av privata kontor för större företag, Big Office som kompletterats med Office Management, som möjliggör för CONVENDUM att sköta hela kontorsdriften i kundernas egna lokaler, där en av de första kunderna är Klarna som under Q3 överlät driften av huvudkontoret på Sveavägen i Stockholm. Klarna har även tecknat den för året nya tjänsten Enterprise Membership som innebär att medarbetare ges möjlighet att arbeta i CONVENDUMs lokaler vid behov. CONVENDUM lanserade även tjänsten Enterprise Consulting under 2023 som innebär att CONVENDUM erbjuder en kostnadsfri konsultation och rådgivning för kunder som behöver hjälp med frågor kopplat till hur de bäst utnyttjar och maximerar sitt kontor för att skapa en attraktiv arbetsplats och samtidigt minska sina kostnader.

Fortsatt fokus på hållbarhet och hälsa
En växande delningsekonomi ställer också krav på näringslivet, där coworking är ett viktigt sätt att dela på såväl kostnader som miljöpåverkan. Med innovativa kontorslösningar kan många företag dela på hygienfaktorer som inventarier, el och städning samtidigt som man inte betalar för mer yta än man behöver. Ur ett hållbarhetsperspektiv är coworking framtiden och CONVENDUM kommer fortsatt att ligga i framkant.

— När vi kontrakterar nya kontorsfastigheter tittar vi på många hållbarhetsaspekter och värderar lokalerna därefter. Det handlar om allt från miljöcertifieringar, energieffektivitet, återbruksmöjligheter, kost och hälsa, som exempelvis att en andel av våra kontor ska erbjuda välutrustade gym för att möjliggöra en hållbar och hälsosam livsstil, säger Oscar Limbäck.

En bransch där de största kommer bli ännu starkare
Nettouthyrningen inom coworking domineras av ett fåtal av de stora aktörerna, där CONVENDUM är den största spelaren. I takt med att de stora spelarna fortsätter ta marknadsandelar, kommer troligtvis tuffare tider vänta för många av de mindre coworking-företagen. CONVENDUM står stadigt och har en affärsmodell som har visat sig vara framgångsrik och kommer fortsätta accelerera under 2024, inom såväl coworking som Office as a Service.

Läs mer om CONVENDUM

CONVENDUMerbjuder moderna och efterfrågade kontorslösningar för små och stora företag. CONVENDUMs erbjudande sträcker sig från Coworking, Private Office, Big Office, Exclusive Office, Enterprise Membership till Office Management. Gemensamt för de olika produkterna är premiumkontor I kombination med aktivitetsbaserade öppna coworkingytor, lounger, konferenscenter, café, gym, musikstudios och showrooms. Därtill erbjuds också företagsbostäder.

Bord-FG18png-1024x676-1