Dags för en modern spelpolitik

Staten hävdar att ett svenskt spelmonopol motiveras av socialpolitisk hänsyn, men avsikten är endast att driva ett vinstmaximerande spelmonopol, skriver Douglas Roos i en debattartikel.

 Staten hävdar att ett svenskt spelmonopol motiveras av socialpolitisk hänsyn – det är bara staten som på ett ansvarsfullt sätt kan sälja spel till folket. EG-domstolen är av annan uppfattning. I Gambelli-målet konstateras det att om en EU-medlemsstat skall upprätthålla ett monopol måste den medlemsstaten begränsa spelutbudet på ett samman-hängande och systematiskt sätt. Vidare slår domstolen fast att om en medlemsstat gör reklam för sina statliga spelformer, kan inte den medlemsstaten per definition åberopa socialpolitik som grund för ett spelmonopol.

 

Bara under den senaste tiden har de statligt styrda spelbolagen introducerat en mängd nya spelformer i Sverige: Lottoexpress, de aggressiva enarmade banditerna Jack Vegas och Miss Vegas, Internationella kasinon, trisslotter på internet och ATG:s hästspel i Ica-kassan. Detta visar fullt tydligt att avsikten inte är att sammanhängande och systematiskt minska utbudet av spel som EG-domstolen kräver, utan att det endast handlar om att staten också fortsättningsvis skall tjäna 5 miljarder årligen på att driva ett vinstmaximerande spelmonopol.

 

Vidare köper ATG och Svenska Spel, varje dag, året runt reklam för 3 miljoner kronor. Även på denna punkt faller möjligheten för staten att åberopa preventionen av spelmissbruk som motiv till spelmonopolet.

 

Vad gäller socialpolitik är vi fullt medvetna om att vi och alla andra som erbjuder spel skapar ett missbruk. Det är därför vi förespråkar att staten på allvar tar ett grepp kring den svenska spelpolitiken och ställer reella socialpolitiska krav på de aktörer som erbjuder spel i Sverige.

 

Professor emeritus Sten Rönnberg vid Stockholms universitet har visat att av Sveriges spelare lider 2 procent av ett missbruk. I ett försök att blidka EU- kommissionen, inte de spelberoende, har staten nu tillskjutit 19 miljoner kronor. Detta är summan till trots ett hån av ren cynism när det endast räcker till att vårda 75 personer per år då behovet klart överstiger 25 000 människor.

 

På den konkurrensutsatta spelmarknaden i Storbritannien är siffran motsvarande 1,2 procent. Det räcker inte med ryggdunkande samförstånd, miljonslukande PR-konsulter och hundvalpsliknande opinionsbildning. Det måste till något helt annat. I dom efter dom har EG-domstolen slagit fast att monopol vars primära syfte är att tjäna pengar är olagliga. Vi entreprenörer som vill konkurrensutsätta den nordiska marknaden vet att klockan klämtar för stängda ekonomiska system därför att de inte tjänar medborgaren och reducerar socialt ansvarstagande till retorik.

 

Klassisk monopolteori föreskriver höga priser och låg konsumentnytta. Inom område efter område skapas nya system som gynnar konsumenten, bidrar till samhällsnytta och ökad dynamik i samhällsekonomin. Staten gör därför klokt i att omedelbart skapa en modern spelpolitik där seriösa aktörer på marknaden är föremål för stenhårda socialpolitiska regler och branschen står under kontroll av en kompetent lotteriinspektion.

 

Douglas Roos, VD Ladbrokes Norden.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter