EU-kommissionen utreder Danmarks brott mot EG-rätten

Idag tog EU-kommissionen beslut att formellt attackera det danska spelmonopolet. Detta sker helt på basis av de hårda krav EG-domstolen har slagit fast i det numer välkända Gambelli-målet.

EU-kommissionens slutsats är att det danska spelmonopolet har som primärt syfte att tjäna pengar och inte vilar på en socialpolitisk grund. Det svenska spelmonopolet har uppenbara likheter. Sverige och Finland står på tur att möta EU-kommissionens krav på konkurrens även inom spelsektorn.

Kommissionen ifrågasätter om Danmark verkligen på ett samman-hängande och systematiskt sätt försöker begränsa utbudet av spel. Detta är ett av kraven som EG-domstolen slagit fast i Gambelli-målet.

Vidare slår EU-kommissionen fast att Danmark inte kan åberopa spelmissbruk som grund för sitt monopol då de mycket aktivt gör reklam för sina spel.

”Den svenska statens monopol är om möjligt ännu mer i strid med EG-rätten. Det skall bli intressant att se hur de försöker försvara att de gör reklam för 3 miljoner kronor varje dag när de ger 19 miljoner per år till spelmissbruk medan staten tjänar 5 miljarder per år på sina spelmonopol”, säger Douglas Roos, VD för Ladbrokes Norden.

”EU-kommissionens agerande är helt följdriktigt. Det är fullt klart att Sverige under inga omständigheter uppfyller EG-rättens krav och det svenska spelmonopolet måste därför benämnas vid sitt rätta namn, ett olagligt ekonomiskt monopol som vilar på falsk grund.”, säger Douglas Roos.

EU-kommissionen visar nu med tydlighet att Gambelli-målet har full verkan även i de nordiska länderna och kullkaster därmed den svenska regeringens argument om att denna dom endast skulle gälla i Italien.

—————

För mer information, kontakta:

Douglas Roos, VD Ladbrokes Norden, 08 407 64 43, 0707-35 21 25, douglas.roos@ladbrokes.se

 

Ladbrokes är världens största bookmaker och en del av Hilton Group PLC som är noterat på Londonbörsen.

Ladbrokes omsatte ca 94 miljarder kronor 2003 och sysselsätter 15 000 personer. Bolaget driver 2 500 spelbutiker i Storbritannien, Irland och Belgien samt vadslagning, kasino, lotterier och poker på www.ladbrokes.com

 

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter