Ladbrokes förlorade i dansk domstol

I en dom under eftermiddagen menar Köpenhamsdomstolen Østre Landsret att det danska spelmonopolet är förenligt med EG-rätten. Domstolen underlåter i domen att göra ett så kallat proportionalitetstest, det vill säga en test huruvida privata aktörer kan upp.

Ett tydligt krav från EG-rätten är att medlemsstaterna måste bevisa att de sociala krav de ställer på sina monopol, inte kan uppfyllas av privata aktörer. Det är endast då monopolen är lagliga. Den danska domstolens underlåtenhet att göra ett sådant test är en tydlig juridisk brist.

Ladbrokes har under ett antal år tydligt deklarerat en vilja att vid en etablering i Danmark, uppfylla samma sociala krav som Danske Spil.

Bakgrunden till domen är ett överklagande av Ladbrokes på den danska statens avslag på Ladbrokes ansökan om speltillstånd i Danmark. I samband med att EU-kommissionen i april 2006 formellt öppnade ett ärende mot det svenska spelmonopolet, skedde samma typ av juridisk attack från kommissionen mot den danska staten. EU-kommissionen var mycket tydlig då den slog fast att det danska spelmonopolet strider mot EG-rätten.

”I ljuset av EU-kommissionens granskning av det danska spelmonopolet är dagens dom i Danmark anmärkningsvärd. Jag är oerhört förvånad att domstolen inte testar huruvida vi kan uppfylla samma sociala krav som det danska spelmonopolet” säger Douglas Roos, VD Ladbrokes Norden.

För mer information:

Douglas Roos, VD Ladbrokes Norden, 08-407 64 43, 0707-35 21 25.

Ladbrokes grundades 1886 och är ett världsledande spelföretag med 2 583 vadslagningsbutiker och 14 000 anställda. Ladbrokes omsatte 2005 155 miljarder kronor. Ladbrokes.com har 2 miljoner registrerade kunder från 200 länder och säljer speltjänster på 12 språk.

Publicerat den
Kategoriserat som Historik