Rasta expanderar samt lanserar nytt koncept – Rasta Express

Rasta Group AB (publ) listat på First North har via dotterbolaget Rasta Sverige AB förvärvat två identiskt lika anläggningar i Sjöboda, Traryd i Markaryds kommun på var sida av E 4:an. Anläggningarna är byggda 1994 på mark som arrenderas av Vägverket och köpeskillingen uppgår till 2.1 mkr. Omsättningen uppgår f.n. till ca 5 mkr och sysselsätter 5-6 personer.

Rasta kommer att tillsammans med Frasses hamburgare utveckla ett nytt koncept Rasta Express, innebärande ett mindre antal maträtter, Frasses hamburgare, sallad, kaffe, smörgåsar, bakverk och kiosk. Anläggningarna i Sjöboda kommer att bli de första med detta koncept.

Genom etablering av Frasses på anläggningarna beräknas omsättningen öka till 8-10 mkr inom 1-2 år och lämna ett bidrag på 1mkr/år. E 4:an är Sveriges mest trafikerade väg. Anläggningarna ligger med mycket vacker utsikt invid Lagan i anslutning till Vägverkets rastplatser, och är lämpade för privatbilismen och bussar.

Rasta är därmed etablerade med sjutton anläggningar, varav fyra på franchiseavtal, och en varuhusrestaurang på Domus i Strömstad.

För ytterligare information kontakta:

Jan Bengtsson

VD Rasta Group AB (publ)

Telefon 031-725 95 02

 Mobil 0707-20 20 60

Publicerat den
Kategoriserat som Historik