Ladbrokes process kan öppna den svenska spelmarknaden

— Av Björn Rundström —

STOCKHOLM, July 22 (Reuters) – Det brittiska spelföretaget Ladbrokes för in sin kamp om ett svenskt speltillstånd på en ny nivå. Med en överprövning i Regeringsrätten är Ladbrokes juridiska ombud hoppfull om en öppning av den svenska spelmarknaden.

”Det är ett principiellt intressant mål i och med att det är första gången som ett bolag söker ett svenskt speltillstånd efter Gambellidomen”, säger advokat Stefan Widmark i en Reutersintervju.

Ladbrokes konkurrerar med nyligen börsnoterade spelbolaget Unibet på den svenska marknaden. Efter ett utlåtande från EG-domstolens om att det italienska spelmonopolet strider mot EG-rätten, den så kallade Gambellidomen, hoppas utmanarna av det svenska spelmonopolet på samma utgång även i Sverige.

 
Tidigare svenska domar och domstolsutlåtanden har genomgående avsett det så kallade främjandeförbudet – alltså förbudet att marknadsföra eller tillhandahålla utrustning för spel utan svenskt speltillstånd. Samtliga har hittills gått på statens linje.

 
Ladbrokes ansökte om ett speltillstånd hos den svenska regeringen redan 2001. Vid det tillfället valde företaget dock att inte överpröva regeringens avslag i Regeringsrätten.

 
GAMBELLIDOMEN GAV NYA FÖRUTSÄTTNINGAR

 
Fram till Gambellidomen i november 2003 var det framförallt två mål från 2001 som fångade intresset. Det ena målet rör en Kinakrog som bröt mot främjandeförbudet genom att tillhandahålla en spelterminal i krogens lokaler. Det andra målet rör hemsidan Travrevyn som marknadsförde ett utländsk spelföretag.

 
Båda dessa mål är föremål för prövning i Regeringsrätten vars utlåtande förväntas efter semesterperioden.

 
Lotteriinspektionens chefsjurist, Jan Nyrén, sade tidigare i år till Reuters att dessa mål var de mest intressanta och principiella fallen, då de prövar huruvida främjandeförbudets regler uppfyller EG-rättens krav på proportionalitet och icke-diskriminering.

 
Nyrén hade också gott hopp att domstolen skulle gå på hans linje – att det svenska främjandeförbudet uppfyller EG-kraven – precis som tingsrätter, länsrätter och kammarrätter tidigare gjort. Dessa domar är dock från tiden före Gambellidomen.

 
Stefan Widmark är juridiskt ombud även i ett av dessa fall och håller med Nyrén om att det kan bli så.

 
”Det hålls inte någon muntlig förhandling i dessa mål och det är svårt att enbart med inlagor åskådliggöra varför det nuvarande systemet är felaktigt. Vid oklarheter är det lättare att upprätthålla de nuvarande reglerna än att med EG-rättsliga resonemang upphäva dem”, säger Widmark.

 
Den här gången måste Regeringsrätten ta hänsyn till Gambellidomen, men det garanterar inte att utmanarna vinner målen.

 
”Finansminister Bosse Ringholm har felaktigt hävdat att det råder en helt annan situation i Sverige jämfört med Italien och möjligheten finns att rätten går på hans linje”, säger Widmark.

 
ÖREBRO TINGSRÄTT GAV INGEN VÄGLEDNING

 
Efter Gambellidomen började svenska medier omgående marknadsföra spel som organiserats av svenska och utländska utmanare. Det ledde till en rad polisanmälningar mot chefredaktörer för brott mot främjandeförbudet.

 
Först ut var Örebro tingsrätt som tog upp åtalet mot Nerikes Allehandas chefredaktör Krister Linnér i början av juni. Åtalet emellertid ogillades. Även här var Stefan Widmark juridiskt ombud.

 
”Det finns en intressant skrivning i domskälen till varför brottet bedömdes som ringa. Man säger att annonsens utformning var återhållsam jämfört med de statliga bolagens marknadsföring. Om tingsrätten hade gjort den EG-rättsliga prövningen tyder detta på att främjandeförbudet i så fall skulle ha upphävts”, säger han.

 
Polisanmälan i Örebrofallet rörde enbart en annons och det var den som behandlades i domstolen.

 
För andra dagstidningar som anmälts för brott mot främjandeförbudet har detta ändrats. Lotteriinspektionen har nämligen, enligt Widmark, kompletterat anmälningarna med exempel på hur dessa tidningar fortsatt publicera utländska spelaktörers annonser.

 
STATLIG MARKNADSFÖRING KAN FÄLLA SYSTEMET

 
I och med det faktum att Svenska spel och ATG marknadsför sina produkter i så stor utsträckning som de gör, är Widmark hoppfull när det gäller en öppning av den svenska spelmarknaden.

 
”Det finns ingen proportionalitet i att ha spelmonopol och förbud mot marknadsföring av utländska spelbolag med spelmissbruk som främsta motivering. Inte när man samtidigt tillåter de statliga bolagen att med kraftig marknadsföring locka folk att spela”, säger Widmark.

 
Skälen i regeringens avslag på Ladbrokes ansökan i våras är dock av annan art. De anförda argumenten, att ”inkomsterna från spel skall komma allmänna eller allmännyttiga ändamål till godo”, är desamma som när Ladbrokes ansökte 2001.

 
”Efter Gambellidomen är det uppenbart att detta argument inte är EG-rättsligt hållbart, så man undrar nästan om de av misstag bara har kopierat det gamla beslutet från 2001”, säger Widmark.

 
Regeringsrätten förväntas ta upp Ladbrokes överprövning av regeringens beslut från i våras efter de två målen från 2001. Uppgifter gör också gällande att Riksåklagaren kommer att ge prövningstillstånd för prövning i Högsta domstolen i 5-6 fall av liknande art som tidigare fällts i Hovrätten.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter