Snapcat AB (publ) apporterar in Rastakoncernen

Efter en lyckad och genomförd företagsrekonstruktion har Snapcat AB (publ) träffat en principöverenskommelse om apportförvärv av ”Nya” Rastakoncernen.

Rastakoncernen, som sedan i maj åter är i svensk ägo, beräknar för verksamhetsåret 2005 omsätta 500 Mkr varav ca 250 Mkr kommer från restaurang och butiksförsäljning och ca 250 Mkr från drivmedelsförsäljning fördelat på 17 olika anläggningar. Inom drivmedel samarbetar Rasta med Shell, Statoil, Preem och OKQ8. Vinsten beräknas uppgå till 10 Mkr för 2005. Dessutom finns potential att öka omsättning och därmed också vinsten väsentligt i de befintliga anläggningarna de närmaste åren. Totalt sysselsätter koncernen 700 personer.
Snapcat förvärvar Rasta Sverige AB av familjen Dan Tervaniemi och familjen Rolf Lundström genom en apportemission på 100 miljoner aktier till en kurs på 10 öre och ett konvertibelt skuldebrev om 9.8 Mkr. Dessutom förvärvar Snapcat Rasta Brålanda och varumärket Rasta av familjen Dan Tervaniemi mot en apportemission på 50 miljoner aktier till kursen 10 öre.

Till utgivandet av nya aktier används det bemyndigande som styrelsen fick på senaste ordinarie bolagsstämma den 8 juni 2004. För det konvertibla skuldebrevet krävs ett godkännande på en extra bolagsstämma som kommer att hållas senast den 14 september 2005.

Familjerna Tervaniemi och Lundström kommer efter genomförd affär att äga ca 37 % av kapital och röster vardera i Snapcat och bolaget har tillförts ytterligare en huvudägare. Dan Tervaniemi kommer också att fortsätta som VD för Rastakoncernen.

Snapcat AB har för avsikt att ytterligare bredda ägandet till anställda, leverantörer och andra samarbetspartners och på så sätt utöka kapitalbasen och skapa utrymme för ytterligare expansion och för att kunna genomföra eventuella strukturaffärer.

Rastaanläggningar finns på följande 17 platser: Hallandsåsen, Snapparp, Rasta Tanum, Svinesund,, Lilla Edet, Rasta Brålanda, Grums/Nyängen, Vårgårda, Mariestad/Rattugglan, Ulricehamn, Rasta Ödeshög, Mantorp, Rasta Nyköpingsbro(2 anl.), Sillekrog Väst, Sillekrog Öst och Kalmar.

För ytterligare information kontakta:
Jan Bengtsson, VD Snapcat AB (publ), 031-24 56 20, 0707-20 20 60.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter