Ladbrokes stämmer staten

När regeringen genom finansminister Bosse Ringholm meddelade avslag på Ladbrokes ansökan om speltillstånd i mars 2004, begicks ett allvarligt fel. Detta fel får nu till konsekvens att Ladbrokes stämmer den svenska regeringen vid Sveriges högsta förvaltningsdomstol, regeringsrätten.

 

Finansminister Ringholm formulerade i sitt avslag att spelmonopolet är grundat på att försörjning av det allmänna skulle störas genom ett bifall på Ladbrokes ansökan. Just detta argument underkänns med skärpa i ett flertal domar avkunnade i EG-domstolen. Den välkända Gambelli-domen (6 november 2003) underkänner tydligast möjligheten för medlemsstater inom EU att upprätthålla ekonomiska monopol i syfte att tjäna pengar och därigenom undvika utländsk konkurrens på spelmarknaden.

 

Sedan introduktionen av Ladbrokes i Sverige hösten 2001 har budskapet att det svenska spelmonopolet är olagligt varit konsekvent. I dom efter dom visar nu rättsinstanser både nationellt och inom EU:s rättssystem att de ekonomiska spelmonopolen saknar legitimitet. Ladbrokes beklagar att svenska kunder till spelmonopolet skall behöva stå på åskådarläktaren och se på när monopolet i en daglig brist på respekt pungslår spelkonsumenter i ett hyckleri som saknar motstycke.

 

”Regeringen gör inte sitt jobb därför måste regeringsrätten slå fast riktlinjer för hur en svensk reglerad och avmonopoliserad spelmarknad skall se ut” säger Douglas Roos, VD Ladbrokes Norden.

 

Stämmningen av den svenska regeringen samt regeringens avslag finns att rekvirera från Ladbrokes.

 

 

För ytterligare information:

 

Douglas Roos, Ladbrokes VD Norden, 08-407 64 43, 0707-35 21 25.

 

Stefan Widmark, Advokatfirman Vinge, 0707-14 30 46.

 

 

Ladbrokes är världens största bookmaker och en del av Hilton Group PLC som är noterat på Londonbörsen. Ladbrokes omsatte ca 94 miljarder kronor 2003 och sysselsätter 15 000 personer. Bolaget driver 2 500 spelbutiker i Storbritannien, Irland och Belgien. Ladbrokes.com har idag över 1 miljon medlemmar.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter