NetENT: Bokslutskommuniké 2016 och kvartalsrapport oktober – december 2016

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef

– ”2016 blev ännu ett händelserikt år för NetEnt med nya rekordnivåer för intäkter, resultat och kassaflöde. Det fjärde kvartalet utvecklades väl, intäkterna växte med 23,9 procent och rörelsemarginalen ökade till 39,0 procent. Storbritannien har fortsatt stor tillväxtpotential för oss och var i december för första gången vår största geografiska marknad. Inför 2017 ser vi förutsättningar för fortsatt god tillväxt, drivet av en stark pipeline med nya spel, UK, mobilt, driftsättningar av nya kunder samt vår satsning i Nordamerika.”

Fjärde kvartalet 2016:

 • Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 23,9% till 400 (323) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 156 (122) MSEK, en ökning med 28,1%
 • Rörelsemarginalen var 39,0 (37,7)%
 • Periodens resultat uppgick till 150 (116) MSEK, en ökning med 29,6%
 • Vinst per aktie uppgick till 0,62 (0,48) SEK före och efter utspädning
 • 13 licensavtal med nya kunder tecknades och 12 nya kunders kasinon driftsattes

Helåret 2016:

 • Intäkterna för helåret ökade med 28,5% till 1 455 (1 132) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 536 (402) MSEK, en ökning med 33,4%
 • Rörelsemarginalen var 36,8 (35,5)%
 • Periodens resultat uppgick till 504 (374) MSEK, en ökning med 34,9%
 • Vinst per aktie uppgick till 2,10 (1,56) SEK före och efter utspädning
 • 45 licensavtal med nya kunder tecknades, 34 nya kunders kasinon driftsattes
 • Föreslagen överföring till aktieägare på 2,25 (1,33) SEK per aktie
 • Vid utgången av 2016 hade NetEnt avtal med 31 nya kunder som ännu inte driftsatts

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

 • Kontrakt tecknades med Gauselmann för spelautomater i Italien
 • Avtal ingicks med Paddy Power för spelautomater i Storbritannien
 • NetEnts spel lanserades på de reglerade marknaderna i Bulgarien och Portugal
 • Avtal skrevs med Codere om distribution av spel i Mexiko

Kommentarer från Per Eriksson, VD och koncernchef:

Ännu ett rekordår för NetEnt

2016 blev ännu ett händelserikt år för NetEnt med nya rekordnivåer för intäkter, resultat och kassaflöde. Året präglades av många nya kunder, nya reglerade marknader och framgångsrika spellanseringar för NetEnt. Intäkterna för helåret ökade med 28,5 procent till 1 455 MSEK. Rörelseresultatet och resultatet före skatt uppgick till 536 MSEK respektive 546 MSEK och rörelsemarginalen ökade till 36,8 procent. Vi tror på ett ansvarsfullt företagande som en förutsättning för långsiktig hållbarhet i våra affärer och satsar på att växa på reglerade marknader. Under året blev vi medlemmar i World Lottery Association (WLA), en global medlemsorganisation som främjar statliga lotterier och spelbolag. Våra spel kunde lanseras på de nya reglerade marknaderna i Rumänien, Bulgarien och Portugal, som följd av att vi erhöll nya certifieringar och licenser. Sammanlagt 45 licensavtal med nya kunder tecknades, vilket är den högsta siffran någonsin, medan 34 nya kunders kasinon driftsattes. Under året gjorde vi flera större satsningar, bland annat fortsatte vidareutvecklingen av vår plattform och vi introducerade en mobil spellösning för Live Casino Roulette, något som vi tror kommer att bidra till vår framtida tillväxt inom detta marknadssegment. Speltrilogin NetEnt Rocks blev mycket framgångsrik och Guns N’ Roses utsågs till årets bästa spel vid EGR Operator Awards i London. Dessutom släpptes flera andra innovativa spel av högsta kvalitet som t ex Aloha, Drive, Warlords och Little Riding Red Hood, som alla blev rejäla succéer bland våra kunder och spelare. NetEnts kunderbjudande består inte bara av branschens bästa spel, utan vi tar även hand om alla speltransaktioner åt våra kunder genom så kallad hosting. Våra spel finns tillgängliga 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan, året runt. Vi hanterade närmare 36 miljarder speltransaktioner i våra system under året, vilket var 19 gånger fler transaktioner än på New York-börsen (NYSE) under 2016!

Hög tillväxt och god lönsamhet i fjärde kvartalet

Det fjärde kvartalet utvecklades väl och intäkterna ökade med 23,9 procent i SEK och 18,5 i euro jämfört med det mycket starka fjärde kvartalet 2015. Rörelsemarginalen förbättrades till 39,0 procent, främst tack vare bättre skalbarhet i verksamheten. Storbritannien har fortsatt stor tillväxtpotential för oss och var under december månad för första gången vår största geografiska marknad. Mobilspel fortsätter att vara en viktig tillväxtfaktor och svarade för hela 43 procent av intäkterna i fjärde kvartalet. Vi tecknade nya avtal om distribution av våra spel i landbaserade spelautomater, med Gauselmann för Italien och Paddy Power för Storbritannien. Dessutom tog vi vårt första steg in i Latinamerika genom att utöka samarbetet med Codere till att även omfatta den reglerade marknaden för onlinekasino i Mexiko.

Framtidsutsikter

För första kvartalet 2017 förväntar vi oss intäkter i linje med fjärde kvartalet 2016. För resten av 2017 ser vi förutsättningar för fortsatt god tillväxt, tack vare en stark pipeline med nya spel, ökande marknadsandelar i Storbritannien, mobil tillväxt och nya kunder som ska driftsättas, samt vår satsning i Nordamerika. Vi ökar antalet medarbetare, utvecklar vår plattform, anpassar bolaget till nya reglerade marknader och integrerar allt fler kunder. Därför förutser vi högre kostnader och ett fortsatt investeringsbehov under 2017 – vi fortsätter satsa för att kunna leverera god tillväxt även framöver.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter Märkt