Rasta förvärvar första restaurangen i ett varuhus.

Rasta övertar Domusrestaurangen i Strömstad av KF Bohuslän-Älvsborg. Detta är första steget att expandera i en ny verksamhetsgren, restauranger i köpcentra och varuhus. Strömstad med en omfattande gränshandel är en intressant marknad. Omsättningen beräknas uppgå till 8 miljoner verksamhetsåret 2007. 

Två anläggningar säljs ut till franchisetagare.

Anläggningarna i Tanum och Vårgårda kommer under våren att avyttras till en franchisetagare. Hösten 2004 avyttrades vår anläggning i Lilla Edet till en franchisetagare med en lyckad resultatutveckling för både franchisetagare och franchisegivare och vi går nu vidare med att utveckla franchisekonceptet. Försäljningen kommer att generera en realisationsvinst på ca 1.5 miljon och beräknas dessutom förbättra Rastas rörelseresultat med ca 1 miljon på årsbasis. Affären är en närståendetransaktion och därför har en extern konsult anlitats för en oberoende värdering. Rasta har nu fyra franchisetagare inklusive vår anläggning i Snapparp som övergick till franchisetagare per årsskiftet 2005-12-31.

För mer information kontakta:

Jan Bengtsson

 VD Rasta Group AB(publ)

 Telefon 031-725 95 02 alt 031-725 95 00

 Mobil 0707-20 20 60

 Epost: jan.bengtsson@rasta.se

Publicerat den
Kategoriserat som Historik